Em Không Muốn Mình Cao Thêm Tí Nào Nữa Đâu Nhé

Em Không Muốn Mình Cao Thêm Tí Nào Nữa Đâu Nhé

Lời bài hát Em Không Muốn Mình Cao Thêm Tí Nào Nữa Đâu Nhé

Đóng góp bởi

Sáng Tác: Hải Sâm
Người ta nói ... rằng
Có lẽ yêu thương
Không nên thật gần ... với một ai.
Có lẽ em đang ngồi...
Kế sát bên Bơ rồi
Chỉ còn anh nơi đây
Vấn vương thêm một mối tình
Có lẽ em đang ngồi...
Kế sát bên Bơ rồi
Chỉ còn anh nơi đây
Vấn vương thêm một mối tình
Người ta nói ... rằng
Có lẽ yêu thương
Không nên thật gần ... với một ai
Có lẽ anh đang ngồi...
Với chiếc guitar rồi
Chỉ còn em nơi đây
Vấn vương thêm một mối tình
Dù ta không chung đường...
Mà ta chung một lối...
Dù ta không chung giường...
Mà ta chung một nỗi...
Sẽ có những lý do
Sẽ có những đắn đo
Mà ta dành cho nhau
My heart will go on for you
My heart will go on for two
My heart will go on, just for you...
Dẫu ta cách xa nhau bao lâu
Dẫu ta sẽ qua bao thương đau
Dẫu ta cách xa nhau, chẳng sao đâu...