Em Gái Miền Tây

Em Gái Miền Tây

Lời bài hát Em Gái Miền Tây

Đóng góp bởi

Xa cách lâu rồi
Về miền tây
Bao nhiêu niềm nhớ
Áo trắng bây giờ
Còn thẹn thùng
Bắt bướm cùng anh
Miền tây má đỏ tóc que
Em gái quê
Sớm trưa trên đồng
Nón lá nghiên nghiên hoài
Sao thấy được
Mặt nàng đây
Sông nước khua chèo
Xuồng miền tây
Mênh mông làng nước
Con gái đưa đò
Đẹp rạng ngời
Chiếc áo bà ba
Cầu tre lắc lẽo khó đi
Em gái ơi
Giúp anh qua đò
Nhọc nhằn
Cho cuộc tình tôi
Khi cây lúa
Ngày còn xanh
Lục bình trôi ...
Đến nơi phương trời
Cuộc đời tôi là dòng sông
Đưa phù sa một kiếp long đong
Về miền tây....
Đợi chờ anh....
Thuyền tình quay về bến sông
Mong người em ru mấy câu hò
Ai buôn tính tang tang tình
Đau nỗi lòng
Người tha phương
Đàn buồn cung điệu oán thương
Bên cầu tre
Lắc lẽo năm nào
Em ơi nhớ em lâu rồi
Anh trở về
Lại quê.... hương.....
Xa cách lâu rồi
Về miền tây
Bao nhiêu niềm nhớ
Áo trắng bây giờ
Còn thẹn thùng
Bắt bướm cùng anh
Miền tây má đỏ tóc que
Em gái quê
Sớm trưa trên đồng
Nón lá nghiên nghiên hoài
Sao thấy được
Mặt nàng đây
Sông nước khua chèo
Xuồng miền tây
Mênh mông làng nước
Con gái đưa đò
Đẹp rạng ngời
Chiếc áo bà ba
Cầu tre lắc lẽo khó đi
Em gái ơi
Giúp anh qua đò
Nhọc nhằn
Cho cuộc tình tôi
Khi cây lúa
Ngày còn xanh
Lục bình trôi ...
Đến nơi phương trời
Cuộc đời tôi là dòng sông
Đưa phù sa một kiếp long đong
Về miền tây....
Đợi chờ anh....
Thuyền tình quay về bến sông
Mong người em ru mấy câu hò
Ai buôn tính tang tang tình
Đau nỗi lòng
Người tha phương
Đàn buồn cung điệu oán thương
Bên cầu tre
Lắc lẽo năm nào
Em ơi nhớ em lâu rồi
Anh trở về
Lại quê.... hương.....
Em ơi nhớ em lâu rồi..
Anh trở về
Lại quê.... hương.....