Em Đừng Như Thế

Em Đừng Như Thế

Xem MV bài hát

Lời bài hát Em Đừng Như Thế

Đóng góp bởi

Đừng như thế mà đừng tỏ ra lắng lo
Đến khi anh đi
Thì em phải thật vui đó
Là anh quyết buông tay em
Chỉ vì muốn thấy em cười
Đừng đắn đo về anh
Bao lâu nữa mới quên được nhau
Khóe mi lau đi
Chỉ mong em được như ý
Là anh bước đi trước mà
Là em muốn thế kia mà
Hạnh phúc bên người ta
Từ ngày biết anh
Trở thành người thứ ba
Chịu tổn thương bao nhiêu
Anh cũng chẳng nói ra
Em yêu à là anh đến trước mà
Tại sao em yêu anh ta đến quên anh
Đừng xin lỗi anh đừng tỏ ra đớn đau
Vì chính em chia tay
Anh chọn người đến sau
Kết thúc rồi lòng anh tan nát rồi
Chặng đường mới
Em cùng với ai thật vui
Và quên anh
Đừng như thế mà đừng tỏ ra lắng lo
Đến khi anh đi
Thì em phải thật vui đó
Là anh quyết buông tay em
Chỉ vì muốn thấy em cười
Đừng đắn đo về anh
Bao lâu nữa mới quên được nhau
Khóe mi lau đi
Chỉ mong em được như ý
Là anh bước đi trước mà
Là em muốn thế kia mà
Hạnh phúc bên người ta
Từ ngày biết anh
Trở thành người thứ ba
Chịu tổn thương bao nhiêu
Anh cũng chẳng nói ra
Em yêu à là anh đến trước mà
Tại sao em yêu anh ta đến quên anh
Đừng xin lỗi anh đừng tỏ ra đớn đau
Vì chính em chia tay
Anh chọn người đến sau
Kết thúc rồi lòng anh tan nát rồi
Chặng đường mới
Em cùng với ai thật vui
Và quên anh
Từ ngày biết anh
Trở thành người thứ ba
Chịu tổn thương bao nhiêu
Anh cũng chẳng nói ra
Em yêu à là anh đến trước mà
Tại sao em yêu anh ta đến quên anh
Đừng xin lỗi anh đừng tỏ ra đớn đau
Vì chính em chia tay
Anh chọn người đến sau
Kết thúc rồi lòng anh tan nát rồi
Chặng đường mới
Em cùng với ai thật vui
Và quên anh