Em Đúng Hay Anh Sai

Em Đúng Hay Anh Sai

Lời bài hát Em Đúng Hay Anh Sai

Đóng góp bởi

Mình chia tay là đúng hay là sai Chấm dứt hay ở lại. Thì xem như hai cuungs ta đều sai Níu kéo hay buông tay Nếu Mình đã quyết rời nhau Thì ai sẽ giữ ai ở lại Sẽ là những tháng năm thật dài. Vậy phải mất bao lâu để ta quên được Yêu là đau tại sao vẫn cứ cố chấp , dù biết không được chi nhưng đôi chân vẫn cố bước đi. Thương vậy sao lại nỡ gieo bao cay đắng để nỗi đau chiền miên ôm lệ sầu theo những nghĩ suy. Còn đâu lời hứa trôi xa Tàn phai mộng ước nơi đâu rồi Niềm tin tàn úa phôi pha Chờ mong gì nữa tan ra Vậy nên kết thúc là vừa Oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh.. Nếu Mình đã quyết rời nhau Thì ai sẽ giữ ai ở lại Sẽ là những tháng năm thật dài. Vậy phải mất bao lâu để ta quên được Yêu là đau tại sao vẫn cứ cố chấp , dù biết không được chi nhưng đôi chân vẫn cố bước đi. Thương vậy sao lại nỡ gieo bao cay đắng để nỗi đau chiền miên ôm lệ sầu theo những nghĩ suy. Còn đâu lời hứa trôi xa Tàn phai mộng ước nơi đâu rồi Niềm tin tàn úa phôi pha Chờ mong gì nữa tan ra. Vậy nên kết thúc là vừa.