Em Đừng Đi

Em Đừng Đi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Em Đừng Đi

Đóng góp bởi

Nàng hởi người chớ rời xa Để anh ngân câu ca giữ em lại Bài hát chứ ấm áp tình yêu của anh Anh xin trao cho em em hởi Em sẻ chẳng đi xa chàng đâu Em yêu anh cho đến bạc đầu . Nguyện suốt kiếp bên nhau dù bao khó khăn, Ở lại cùng anh khi đêm trăng khuất dần ĐK1: Em đừng đi Sao chẳng đi Bên cạnh nhau Đến khi nào Khi ngừng thuở Em chẳng đi Trời làm chăn Cây hóa giường ... Nàng hởi người chứ rời xa Để anh ngân câu ca giữ em lại Bài hát chứ ấm áp tình yêu của anh Anh xin trao em hởi ... Em sẻ đi xa chàng đâu Em yêu anh cho đến bạc đầu Nguyện suốt kiếp bên nhau ,dù bao khó khăn Ở lại cùng anh khi đêm khuất dần ĐK2: Em đừng đi Em chẳng đi Bên cạnh nhau Nắm tay nào Em đừng đi Em chẳng đi Anh là chăn Em hóa giường Em đừng đi Sao chẳng đi Bên cạnh nhau Đến khi nào Em đừng đi Em chẳng đi Trời làm chăn Cây hóa giường Anh là chăn Em hóa giường