Em Đi Rước Đèn

Em Đi Rước Đèn

Lời bài hát Em Đi Rước Đèn

Đóng góp bởi

Em đi rước đèn,
rước đèn trung thu
trên khắp phố phường.
Lòng bao vui sướng
với đèn trong tay,
em múa ca xum vầy.
Lồng đèn ngôi sao,
lồng đèn bươm bướm.
Tô màu trên môi,
chú lân mỉm cười.
Lồng đèn con cá,
lồng đèn tàu bay.
Lòng em vui thay
trong ánh đèn đắm say.
Em đi rước đèn,
rước đèn trung thu
trên khắp phố phường.
Lòng bao vui sướng
với đèn trong tay,
em múa ca xum vầy.
Tùng tùng dinh dinh
là tùng con nít.
Tô màu trên môi
em múa ca nhịp nhàng.
Rộn ràng khắp lối
hòa cùng lời ca
Làm cho đêm trăng
thêm sắc màu pháo hoa
Em đi rước đèn,
rước đèn trung thu
trên khắp phố phường.
Lòng bao vui sướng
với đèn trong tay,
em múa ca xum vầy.
Lồng đèn ngôi sao,
lồng đèn bươm bướm.
Tô màu trên môi,
chú lân mỉm cười.
Lồng đèn con cá,
lồng đèn tàu bay.
Lòng em vui thay
trong ánh đèn đắm say.
Em đi rước đèn,
rước đèn trung thu
trên khắp phố phường.
Lòng bao vui sướng
với đèn trong tay,
em múa ca xum vầy.
Tùng tùng dinh dinh
là tùng con nít.
Tô màu trên môi
em múa ca nhịp nhàng.
Rộn ràng khắp lối
hòa cùng lời ca
Làm cho đêm trăng
thêm sắc màu pháo hoa
Em đi rước đèn,
rước đèn trung thu
trên khắp phố phường.
Lòng bao vui sướng
với đèn trong tay,
em múa ca xum vầy.
Em đi rước đèn,
rước đèn trung thu
trên khắp phố phường.
Lòng bao vui sướng
với đèn trong tay,
em múa ca xum vầy.