Em Đi Qua Cầu Cây

Em Đi Qua Cầu Cây

Lời bài hát Em Đi Qua Cầu Cây

Đóng góp bởi

Có chiếc cầu cây
Bắc ngang qua suối
Cao thiệt cao
Không tay vịn
Em đi qua
Chiếc cầu rung rinh
Dòng nước lung linh
Soi bóng em đi
Cầu tre lắc lẻo
Chân em vững vàng
Dòng nước trôi nhanh
Em vui mắt nhìn
Có ai nào ngờ
Em qua cầu hay
Chính em là người
Thanh niên xung phong
Những tháng ngày qua
Sống trong gian khó
Đi đào kênh
Em không ngại
Trong mưa tuôn
Dưới màn sương đêm
Dù nắng chang chang
Em vẫn hiên ngang
Từ trong gian khó
Nay em trưởng thành
Nào xá hiểm nguy
Em ra chiến trường
Hiến dâng cuộc đời
Em cho Tổ quốc
Áo xanh bạc màu
Thanh niên xung phong
Có chiếc cầu cây
Bắc ngang qua suối
Cao thiệt cao
Không tay vịn
Em đi qua
Chiếc cầu rung rinh
Dòng nước lung linh
Soi bóng em đi
Cầu tre lắc lẻo
Chân em vững vàng
Dòng nước trôi nhanh
Em vui mắt nhìn
Có ai nào ngờ
Em qua cầu hay
Chính em là người
Thanh niên xung phong
Những tháng ngày qua
Sống trong gian khó
Đi đào kênh
Em không ngại
Trong mưa tuôn
Dưới màn sương đêm
Dù nắng chang chang
Em vẫn hiên ngang
Từ trong gian khó
Nay em trưởng thành
Nào xá hiểm nguy
Em ra chiến trường
Hiến dâng cuộc đời
Em cho Tổ quốc
Áo xanh bạc màu
Thanh niên xung phong
Hiến dâng cuộc đời
Em cho Tổ quốc
Áo xanh bạc màu
Thanh niên xung phong