Em Đau Anh Có Vui

Em Đau Anh Có Vui

Lời bài hát Em Đau Anh Có Vui

Đóng góp bởi

Lòng này bỗng thắt lại
Khi mà anh vội ngang đời em
Tại vì sao vỡ tan mối duyên tình ta
Dù người cứ dối lừa chính mình
Nói yêu em làm chi
Vội rời xa chẳng có câu nói lời từ ly
Tình mình có phải là đêm buồn
Cô đơn khi tìm đến
Làn hơi ấm ái ân có phải tạm thời
Người đừng xem em là
Nơi mà anh chỉ cần ân ái
Là con gái lúc yêu chỉ biết đậm sâu
Yêu chân thành yêu thật lòng
Thì đổi lấy lại được điều gì
Chẳng lẽ em
Phải tự thương lấy mình thôi
Cố quên tình cố quên người
Và em sẽ thôi sống vì anh
Hỏi thế gian cớ sao chữ tình lại đau
Tình mình có phải là đêm buồn
Cô đơn khi tìm đến
Làn hơi ấm ái ân có phải tạm thời
Người đừng xem em là
Nơi mà anh chỉ cần ân ái
Là con gái lúc yêu chỉ biết đậm sâu
Yêu chân thành yêu thật lòng
Thì đổi lấy lại được điều gì
Chẳng lẽ em
Phải tự thương lấy mình thôi
Cố quên tình cố quên người
Và em sẽ thôi sống vì anh
Hỏi thế gian cớ sao chữ tình lại đau
Em yêu chân thành yêu thật lòng
Thì đổi lấy lại được điều gì
Chẳng lẽ em
Phải tự thương lấy mình thôi
Cố quên tình cố quên người
Và em sẽ thôi sống vì anh
Hỏi thế gian cớ sao chữ tình lại đau