Em Đã Quên Anh (Remix)

Em Đã Quên Anh (Remix)

Lời bài hát Em Đã Quên Anh (Remix)

Đóng góp bởi

Anh đừng làm em quên hết
Bao nhiêu đắm say
Đừng làm em quên hết
Bao nhiêu tháng ngày
Dù tình chỉ là nỗi cô đơn
Lại nhớ anh hơn ngày hôm qua
Em đợi chờ anh trong
Những đêm đông hy vọng
Một mình em vẫn ngóng trong nơi xa vời
Lòng lại thấy buông lơi
Bởi anh đã vội quên nhau
Đến với em làm chi đến với em
Làm gì rồi cũng bước đi theo bóng dáng ai
Khi trái tim không còn cảm giác với
Nhau đừng tìm nhau chi thêm thương đau
Xóa đi bóng hình anh xóa đi từng
Kỷ niệm ngày nào có nhau
Âu yếm trong tay
Rồi tình vụt bay theo những tháng ngày
Anh giờ đây chỉ còn trong giấc mơ
Anh đừng làm em quên hết
Bao nhiêu đắm say
Đừng làm em quên hết
Bao nhiêu tháng ngày
Dù tình chỉ là nỗi cô đơn
Lại nhớ anh hơn ngày hôm qua
Em đợi chờ anh trong
Những đêm đông hy vọng
Một mình em vẫn ngóng trong nơi xa vời
Lòng lại thấy buông lơi
Bởi anh đã vội quên nhau
Đến với em làm chi đến với em
Làm gì rồi cũng bước đi theo bóng dáng ai
Khi trái tim không còn cảm giác với
Nhau đừng tìm nhau chi thêm thương đau
Xóa đi bóng hình anh xóa đi từng
Kỷ niệm ngày nào có nhau
Âu yếm trong tay
Rồi tình vụt bay theo những tháng ngày
Anh giờ đây chỉ còn trong giấc mơ
Đến với em làm chi đến với em
Làm gì rồi cũng bước đi theo bóng dáng ai
Khi trái tim không còn cảm giác với
Nhau đừng tìm nhau chi thêm thương đau
Xóa đi bóng hình anh xóa đi từng
Kỷ niệm ngày nào có nhau
Âu yếm trong tay
Rồi tình vụt bay theo những tháng ngày
Anh giờ đây chỉ còn trong giấc mơ