Em Đã Quên Anh (Daniel Mastro Remix)

Em Đã Quên Anh (Daniel Mastro Remix)

Lời bài hát Em Đã Quên Anh (Daniel Mastro Remix)

Đóng góp bởi

Anh đừng làm em quên hết
Bao nhiêu đắm say
Đừng làm em quên hết
Bao nhiêu tháng ngày
Dù tình chỉ là
Nỗi cô đơn
Lại nhớ anh hơn
Ngày hôm qua
Em đợi chờ anh
Trong những đêm đông hy vọng
Một mình em
Vẫn ngóng trong nơi xa vời
Lòng lại thấy buông lơi
Bởi anh đã vội quên nhau
Đến với em làm chi
Đến với em làm gì
Rồi cũng bước đi
Theo bóng dáng ai
Khi trái tim không còn
Cảm giác với nhau
Đừng tìm nhau
Chi thêm thương đau
Xóa đi bóng hình anh
Xóa đi từng kỷ niệm
Ngày nào có nhau
Âu yếm trong tay
Rồi tình vụt bay
Theo những tháng ngày
Anh giờ đây
Chỉ còn trong giấc mơ
Anh đừng làm em quên hết
Bao nhiêu đắm say
Đừng làm em quên hết
Bao nhiêu tháng ngày
Dù tình chỉ là
Nỗi cô đơn
Lại nhớ anh hơn
Ngày hôm qua
Em đợi chờ anh
Trong những đêm đông hy vọng
Một mình em
Vẫn ngóng trong nơi xa vời
Lòng lại thấy buông lơi
Bởi anh đã vội quên nhanh
Đến với em làm chi
Đến với em làm gì
Rồi cũng bước đi
Theo bóng dáng ai
Khi trái tim không còn
Cảm giác với nhau
Đừng tìm nhau
Chi thêm thương đau
Xóa đi bóng hình anh
Xóa đi từng kỷ niệm
Ngày nào có nhau
Âu yếm trong tay
Rồi tình vụt bay
Theo những tháng ngày
Anh giờ đây
Chỉ còn trong giấc mơ
Đến với em làm chi
Đến với em làm gì
Rồi cũng bước đi
Theo bóng dáng ai
Khi trái tim không còn
Cảm giác với nhau
Đừng tìm nhau
Chi thêm thương đau
Xóa đi bóng hình anh
Xóa đi từng kỷ niệm
Ngày nào có nhau
Âu yếm trong tay
Rồi tình vụt bay
Theo những tháng ngày
Anh giờ đây
Chỉ còn trong giấc mơ