Em Đã Cố Gắng Hết Sức

Em Đã Cố Gắng Hết Sức

Lời bài hát Em Đã Cố Gắng Hết Sức

Đóng góp bởi

Tình em trao anh trọn trái tim
Trao người tất cả cuộc đời em
Mà sao anh dửng dưng
Cứ nghĩ tấm chân tình của em như là đùa vui
Rồi khi bên ai kia người bỗng vui
Anh buồn những lúc kề bên em
Dù đôi ta có nhau chẳng khác chi xa lạ
Có lẽ mình chỉ đến thế thôi
Người ơi em đã cố gắng hết sức vì anh
Cho em xin lỗi khi em chẳng giữ được chân người
Tình em trao đến anh tất cả với tâm hồn
Giờ anh ra đi đành vậy thôi
Người ơi em đã cố gắng hết sức vì anh
Dù em có muốn cũng đành lực bất tòng tâm
Thì thôi em chúc anh hạnh phúc vui bên người
Đừng lo em biết phải sống thế nào
Tình em trao anh trọn trái tim
Trao người tất cả cuộc đời em
Mà sao anh dửng dưng
Cứ nghĩ tấm chân tình của em như là đùa vui
Rồi khi bên ai kia người bỗng vui
Anh buồn những lúc kề bên em
Dù đôi ta có nhau chẳng khác chi xa lạ
Có lẽ mình chỉ đến thế thôi
Người ơi em đã cố gắng hết sức vì anh
Cho em xin lỗi khi em chẳng giữ được chân người
Tình em trao đến anh tất cả với tâm hồn
Giờ anh ra đi đành vậy thôi
Người ơi em đã cố gắng hết sức vì anh
Dù em có muốn cũng đành lực bất tòng tâm
Thì thôi em chúc anh hạnh phúc vui bên người
Đừng lo em biết phải sống thế nào
Người ơi em đã cố gắng hết sức vì anh
Cho em xin lỗi khi em chẳng giữ được chân người
Tình em trao đến anh tất cả với tâm hồn
Giờ anh ra đi đành vậy thôi
Người ơi em đã cố gắng hết sức vì anh
Dù em có muốn cũng đành lực bất tòng tâm
Thì thôi em chúc anh hạnh phúc vui bên người
Đừng lo em biết phải sống thế nào
Thì thôi em chúc anh hạnh phúc vui bên người
Đừng lo em biết phải sống thế nào