Em Cũng Đã Khác

Em Cũng Đã Khác

Xem MV bài hát

Lời bài hát Em Cũng Đã Khác

Đóng góp bởi

Nhìn sâu trong cặp mắt
Của anh em hiểu rằng
Anh giờ dây đã khác
Lòng em tan nát
Khi biết anh hết yêu rồi
Và em nay cũng khác
Chẳng vô tư nói cười
Em gần như đã mất dần
Bao cảm xúc
Khi bước qua cuộc tình này
Vì anh đã chẳng giống
Lúc xưa nữa rồi
Lời gian dối
Anh cứ trao trên đầu môi
Vì giờ đây trong anh tồn tại
Một tình yêu mới
Để tim em bao lần
Bị tổn thương
Nhờ anh em cũng
Khác xưa rất nhiều
Dù đau mấy
Em vẫn vui vẫn cười tươi
Vì giờ anh không còn yêu
Em phải tập quên đi hết
Mây của trời
Thôi cứ để gió cuốn đi
Nhìn sâu trong cặp mắt
Của anh em hiểu rằng
Anh giờ dây đã khác
Lòng em tan nát
Khi biết anh hết yêu rồi
Và em nay cũng khác
Chẳng vô tư nói cười
Em gần như đã mất dần
Bao cảm xúc
Khi bước qua cuộc tình này
Vì anh đã chẳng giống
Lúc xưa nữa rồi
Lời gian dối
Anh cứ trao trên đầu môi
Vì giờ đây trong anh tồn tại
Một tình yêu mới
Để tim em bao lần
Bị tổn thương
Nhờ anh em cũng
Khác xưa rất nhiều
Dù đau mấy
Em vẫn vui vẫn cười tươi
Vì giờ anh không còn yêu
Em phải tập quên đi hết
Mây của trời
Thôi cứ để gió cuốn đi
Vì anh đã chẳng giống
Lúc xưa nữa rồi
Lời gian dối
Anh cứ trao trên đầu môi
Vì giờ đây trong anh tồn tại
Một tình yêu mới
Để tim em bao lần
Bị tổn thương
Nhờ anh em cũng
Khác xưa rất nhiều
Dù đau mấy
Em vẫn vui vẫn cười tươi
Vì giờ anh không còn yêu
Em phải tập quên đi hết
Mây của trời
Thôi cứ để gió cuốn đi
Vì giờ anh không còn yêu
Em phải tập quên đi hết
Mây của trời
Thôi cứ để gió cuốn đi