Em Cũng Cần Một Bờ Vai (Live)

Em Cũng Cần Một Bờ Vai (Live)

Lời bài hát Em Cũng Cần Một Bờ Vai (Live)

Đóng góp bởi

Đừng yêu ai anh nhé
Đừng bỏ em một mình
Đừng nói lời ong bướm
Mật ngọt đầu môi
Đừng yêu ai anh nhé
Hãy dìu em chung đường
Hãy nói dùm em hai tiếng yêu đương
Đừng yêu ai anh nhé
Đừng quên bao kỷ niệm
Cuộc đời nhiều sóng gió
Em cũng cần một bờ vai
Về bên em anh nhé
Nói với em một lời
Rằng anh chỉ yêu mình em
Đừng yêu ai anh ơi
Cho nước mắt đêm lệ rơi
Từng đêm cô đơn
Từng đêm nhớ mong người ơi
Về bên em anh ơi
Cho cây lá còn xanh
Cho mái đầu em
Được tựa vào vai anh
Cho mái đầu em
Được tựa vào vai anh
Đừng yêu ai anh nhé
Đừng bỏ em một mình
Đừng nói lời ong bướm
Mật ngọt đầu môi
Đừng yêu ai anh nhé
Hãy dìu em chung đường
Hãy nói dùm em hai tiếng yêu đương
Đừng yêu ai anh nhé
Đừng quên bao kỷ niệm
Cuộc đời nhiều sóng gió
Em cũng cần một bờ vai
Về bên em anh nhé
Nói với em một lời
Rằng anh chỉ yêu mình em
Đừng yêu ai anh ơi
Cho nước mắt đêm lệ rơi
Từng đêm cô đơn
Từng đêm nhớ mong người ơi
Về bên em anh ơi
Cho cây lá còn xanh
Cho mái đầu em
Được tựa vào vai anh
Cho mái đầu em
Được tựa vào vai anh
Đừng yêu ai anh ơi
Cho nước mắt đêm lệ rơi
Từng đêm cô đơn
Từng đêm nhớ mong người ơi
Về bên em anh ơi
Cho cây lá còn xanh
Cho mái đầu em
Được tựa vào vai anh
Cho mái đầu em
Được tựa vào vai anh