Em Của Quá Khứ (Remix)

Em Của Quá Khứ (Remix)

Lời bài hát Em Của Quá Khứ (Remix)

Đóng góp bởi

Ngoài anh em có những ai
Bên em hiện tại?
Vì yêu em nên anh còn ở lại
Cuộc đời cho em tiếng ca
Yên vui mái nhà
Nhưng đối với em
Không bao giờ là tất cả
Cùng một khi ta đã từng
Hát cho anh nghe
Hát về nỗi lòng
Về tình yêu em trao anh
Đến nay chỉ còn lại mình anh
Với tiếng hát trong tâm trí anh này
Anh đã mất em sao?
Em sẽ không ở nơi này
Anh biết phải đàn cho ai đây
Đâu đó nỗi buồn cung đàn rung
Đôi tay lau nước mắt rơi
Anh đã đem lòng tin
Anh trao một người con gái
Anh đã yêu
Anh đã từng yêu em rất nhiều
Nơi ấy suy nghĩ anh còn thương em
Anh cặm cụi tìm kiếm
Tìm những yêu thương em
Từ trong khúc ca
Nay đi xa rồi, em đã xa tôi
Thà anh sống trong quá khứ
Nhưng anh có em
Cùng một khi ta đã từng
Hát cho anh nghe
Hát về nỗi lòng
Về tình yêu em trao anh
Đến nay chỉ còn lại mình anh
Với tiếng hát trong tâm trí anh này
Anh đã mất em sao?
Em sẽ không ở nơi này
Anh biết phải đàn cho ai đây
Đâu đó nỗi buồn cung đàn rung
Đôi tay lau nước mắt rơi
Anh đã đem lòng tin
Anh trao một người con gái
Anh đã yêu
Anh đã từng yêu em rất nhiều
Nơi ấy suy nghĩ anh còn thương em
Anh cặm cụi tìm kiếm
Tìm những yêu thương em
Từ trong khúc ca
Nay đi xa rồi, em đã xa tôi
Thà anh sống trong quá khứ
Nhưng anh có em
Nơi ấy suy nghĩ anh còn thương em
Anh cặm cụi tìm kiếm
Tìm những yêu thương em
Từ trong khúc ca
Nay đi xa rồi, em đã xa tôi
Thà anh sống trong quá khứ
Nhưng anh có em