Em Cứ Ngỡ Rằng

Em Cứ Ngỡ Rằng

Lời bài hát Em Cứ Ngỡ Rằng

Đóng góp bởi

Ngày xưa đó khi ta bên nhau
Rằng anh nói yêu em yêu muôn đời
Mà giờ đây sao anh bước đi
Không một câu nói chia ly.
Tình yêu kia tan theo làn mây
Bay về nơi rất xa xa nơi cuối trời.
Bỏ lại đây riêng em xót thương
Cho mối duyên của chúng mình.
Người ơi sao anh nỡ
đành lòng bước ra đi
Để em luôn mong nhớ
Lệ nhoà ướt hoen mi.
Tìm về trong nắng ấm
Một ngày có nhau
Ta chung niềm vui
Yêu thương chất ngất.
Rồi đây em cứ ngỡ
Rằng tình sẽ quên anh
Tìm về trong quá khứ
Kỉ niệm quá mong manh.
Tình em luôn mong có một ngày
Giấc mơ sẽ mang bóng anh quay về.
Ngày xưa đó khi ta bên nhau
Rằng anh nói yêu em yêu muôn đời
Mà giờ đây sao anh bước đi
Không một câu nói chia ly.
Tình yêu kia tan theo làn mây
Bay về nơi rất xa xa nơi cuối trời.
Bỏ lại đây riêng em xót thương
Cho mối duyên của chúng mình.
Người ơi sao anh nỡ
đành lòng bước ra đi
Để em luôn mong nhớ
Lệ nhoà ướt hoen mi.
Tìm về trong nắng ấm
Một ngày có nhau
Ta chung niềm vui
Yêu thương chất ngất.
Rồi đây em cứ ngỡ
Rằng tình sẽ quên anh
Tìm về trong quá khứ
Kỉ niệm quá mong manh.
Tình em luôn mong có một ngày
Giấc mơ sẽ mang bóng anh quay về.
Người ơi sao anh nỡ
đành lòng bước ra đi
Để em luôn mong nhớ
Lệ nhoà ướt hoen mi.
Tìm về trong nắng ấm
Một ngày có nhau
Ta chung niềm vui
Yêu thương chất ngất.
Rồi đây em cứ ngỡ
Rằng tình sẽ quên anh
Tìm về trong quá khứ
Kỉ niệm quá mong manh.
Tình em luôn mong có một ngày
Giấc mơ sẽ mang bóng anh quay về.
Rồi đây em cứ ngỡ
Tình em luôn mong có một ngày
Giấc mơ sẽ mang bóng anh quay về.