Em Có Về Nam Trực Quê Anh

Em Có Về Nam Trực Quê Anh

Lời bài hát Em Có Về Nam Trực Quê Anh

Đóng góp bởi

Em có muốn về thăm
Cả đồng hoa đào thắm?
Em có muốn về thăm
Những làng cây quê anh?
Ở Nam Toàn, Điền Xá,
Cây thì đẹp như tranh.
Những con đường chạy
Quanh với những dòng sông xanh.
Nằm ở giữa sông Hồng,
Sông Đào xanh xanh,
Nam Trực quê hương
Anh qua cầu đò Quan là tới.
Tây Chân phủ
Tên xưa, đất học tự bao đời,
Đền Quan Trạng vẫn đây
Tuổi mười ba ghi danh.
Xuân về rồi em ơi,
Có về Nam Trực cùng anh?
Đường bây giờ
Rộng thênh thang,
Hoa lúa thì đẹp như tranh
Em vui cùng
Anh đi chợ viếng xuân
Mua cây rồi hoa em
Cười gì sao vui thật vui
Tiếng trống hội đang rộn vang
Em lạc anh giữa chợ đông
Anh đi tìm em,
Trách em mãi mê
Em cứ mãi xem, xem hội vui.
Em có nghe gì không
Rộn ràng tiếng máy?
Bên Đổng Côi,
Vân Tràng luyện thép ngày đêm
Xuân về trên quê anh,
Tay em nhành hoa thắm.
Em cười và em nói:
“Năm sau em lại về,
Lại về thăm quê anh”.
Nằm ở giữa sông Hồng,
Sông Đào xanh xanh,
Nam Trực quê hương
Anh qua cầu đò Quan là tới.
Tây Chân phủ
Tên xưa, đất học tự bao đời,
Đền Quan Trạng vẫn đây
Tuổi mười ba ghi danh.
Xuân về rồi em ơi,
Có về Nam Trực cùng anh?
Đường bây giờ
Rộng thênh thang,
Hoa lúa thì đẹp như tranh
Em vui cùng
Anh đi chợ viếng xuân
Mua cây rồi hoa em
Cười gì sao vui thật vui
Tiếng trống hội đang rộn vang
Em lạc anh giữa chợ đông
Anh đi tìm em,
Trách em mãi mê
Em cứ mãi xem, xem hội vui.
Em có nghe gì không
Rộn ràng tiếng máy?
Bên Đổng Côi,
Vân Tràng luyện thép ngày đêm
Xuân về trên quê anh,
Tay em nhành hoa thắm.
Em cười và em nói:
“Năm sau em lại về,
Lại về thăm quê anh”.
Xuân về trên quê anh,
Tay em nhành hoa thắm.
Em cười và em nói:
“Năm sau em lại về,
Lại về thăm quê anh”