Em Chọn Lối Này

Em Chọn Lối Này

Lời bài hát Em Chọn Lối Này

Đóng góp bởi

Chân em đi rừng
Nhiều đường lắm lối
Này người ơi !
Nhưng em chọn lối này
Em đây chọn lối này thôi
Lối ấy con chim rừng hót vang
Con nai rừng lắng nghe
Cây tre cây lim nhường
Lối cho tiếng cuốc,
Tiếng chuông vang vang
Lối ấy có ánh trăng rọi đường
Có tiếng suối trong ban mai
Tiếng giã gạo trong sông
Này là lối về bản em đây
Lối ấy mồ hôi anh đã rơi
Mở con đường ấm
No lên bản em
Đưa núi rừng tiến kịp miền xuôi
Đường của đảng
Dẫu còn ngàn tăm tối
Lối em đi chân
Em đi em đã chọn rồi