Em Chờ Anh

Em Chờ Anh

Lời bài hát Em Chờ Anh

Đóng góp bởi

Hoàng hôn buông xuống
Từng cánh bén bay cuối trời xa xa
Bến vắng bến không người qua
Như em lẻ loi đợi chờ
Chờ một người không về
Chờ người mãi ra đi
Chờ vòng tay yêu thương
đam mê ngọt ngào thuở xưa
Người em yêu hỡi
Giờ đây anh đang nơi nào anh ơi
Có chút nhớ thương gì em
Hay anh đã quên em rồi?
Giận mình vẫn dại khờ
Giận mình quá yêu anh
Để giờ đây cô đơn vắng anh
Trong nỗi vô vọng
Dòng lệ đắng cay thân em hao gầy
Ngày ngày vẫn mong anh không thay lòng
Và chợt nhói đau khi em nghĩ rằng
Anh không cần em
Hãy về với em ôm em đi anh
Hãy về với em xua tan đêm lạnh
Vì chỉ có anh lau khô dòng lệ
Em đã vì anh buồn
Hoàng hôn buông xuống
Từng cánh bén bay cuối trời xa xa
Bến vắng bến không người qua
Như em lẻ loi đợi chờ
Chờ một người không về
Chờ người mãi ra đi
Chờ vòng tay yêu thương
đam mê ngọt ngào thuở xưa
Người em yêu hỡi
Giờ đây anh đang nơi nào anh ơi
Có chút nhớ thương gì em
Hay anh đã quên em rồi?
Giận mình vẫn dại khờ
Giận mình quá yêu anh
Để giờ đây cô đơn vắng anh
Trong nỗi vô vọng
Dòng lệ đắng cay thân em hao gầy
Ngày ngày vẫn mong anh không thay lòng
Và chợt nhói đau khi em nghĩ rằng
Anh không cần em
Hãy về với em ôm em đi anh
Hãy về với em xua tan đêm lạnh
Vì chỉ có anh lau khô dòng lệ
Em đã vì anh buồn
Dòng lệ đắng cay thân em hao gầy
Ngày ngày vẫn mong anh không thay lòng
Và chợt nhói đau khi em nghĩ rằng
Anh không cần em
Hãy về với em ôm em đi anh
Hãy về với em xua tan đêm lạnh
Vì chỉ có anh lau khô dòng lệ
Em đã vì anh buồn
Vì chỉ có anh lau khô dòng lệ
Em đã vì anh buồn