Em Chia Tay Anh Bó Tay

Em Chia Tay Anh Bó Tay

Lời bài hát Em Chia Tay Anh Bó Tay

Đóng góp bởi

Số anh may
Mới được gặp em
Số anh may
Mới được em yêu
Số anh may
Mới được nắm đôi tay
Dù là ngắn ngủi
Nhưng anh cũng thấy vui
Đúng là anh
Chẳng được như em nghĩ
Đúng là anh
Chẳng bằng người ta
Anh chỉ mang
Con tim yêu thật thà
Nên giờ em chia tay
Anh bó tay
Đành lòng đành để em rời xa
Cuộc đời anh một thời gian
Để em nhận ra
Trong trái tim em cần chi
Vì lâu nay bên cạnh nhau
Ta đã yêu nhau đậm sâu
Anh không tin
Rằng mình phải chia tay
Đành lòng đành để em rời xa
Nhưng trái tim anh vỡ tan
Nhớ em nhiều lắm
Nhưng không thể nào ngăn bước
Vì người nay ra đi
Với những ước mơ xa vời
Mà giờ
Anh không thể nào mang đến
Chỉ trách cho mình thôi
Anh chỉ trách cho mình thôi
Mong em bình yên
Và sẽ vui ở chốn ấy
Riêng anh ngồi đây
Ôm nỗi nhớ trong đợi chờ
Dù lời chia tay
Anh đã bó tay người ơi
Số anh may
Mới được gặp em
Số anh may
Mới được em yêu
Số anh may
Mới được nắm đôi tay
Dù là ngắn ngủi
Nhưng anh cũng thấy vui
Đúng là anh
Chẳng được như em nghĩ
Đúng là anh
Chẳng bằng người ta
Anh chỉ mang
Con tim yêu thật thà
Nên giờ em chia tay
Anh bó tay
Đành lòng đành để em rời xa
Cuộc đời anh một thời gian
Để em nhận ra
Trong trái tim em cần chi
Vì lâu nay bên cạnh nhau
Ta đã yêu nhau đậm sâu
Anh không tin
Rằng mình phải chia tay
Đành lòng đành để em rời xa
Nhưng trái tim anh vỡ tan
Nhớ em nhiều lắm
Nhưng không thể nào ngăn bước
Vì người nay ra đi
Với những ước mơ xa vời
Mà giờ
Anh không thể nào mang đến
Chỉ trách cho mình thôi
Anh chỉ trách cho mình thôi
Mong em bình yên
Và sẽ vui ở chốn ấy
Riêng anh ngồi đây
Ôm nỗi nhớ trong đợi chờ
Dù lời chia tay
Anh đã bó tay người ơi
Đành lòng đành để em rời xa
Nhưng trái tim anh vỡ tan
Nhớ em nhiều lắm
Nhưng không thể nào ngăn bước
Vì người nay ra đi
Với những ước mơ xa vời
Mà giờ
Anh không thể nào mang đến
Chỉ trách cho mình thôi
Anh chỉ trách cho mình thôi
Mong em bình yên
Và sẽ vui ở chốn ấy
Riêng anh ngồi đây
Ôm nỗi nhớ trong đợi chờ
Dù lời chia tay
Anh đã bó tay thật rồi
Dù lời chia tay
Anh đã bó tay
Người ơi