Lời bài hát E Ngại

Đóng góp bởi

Mơ một ngày tình ta sẽ mãi bay cao
Như ánh trăng với sao trời cao
Mơ một ngày tình ta vượt qua sóng
Gió để đến bên nhau không ngại chi
Mơ một ngày Bình yên tia nắng ban
Mai sẽ đến đây xoá tan màn đêm
Mơ khung trời tình yêu cùng nhau chung
Bước Anh với em sẽ là của nhau
E ngại sóng gió,e ngại bão tố sẽ cách
Chia nhau hai khung trời e ơi
E ngại phôi phai,e ngại đổi thay hai
Tim yêu không
Đập chung nữa rồi
E ngại khoảng cách,e ngại nỗi nhớ
Sẽ khiến đôi ta xa dần yêu thương
E ngại bao lâu, sẽ còn bên nhau
Thầm mong suốt đời có nhau
Mơ một ngày Bình yên tia nắng ban
Mai sẽ đến đây xoá tan màn đêm
Mơ khung trời tình yêu cùng nhau chung
Bước Anh với em sẽ là của nhau
E ngại sóng gió,e ngại bão tố sẽ cách
Chia nhau hai khung trời e ơi
E ngại phôi phai,e ngại đổi thay hai
Tim yêu không
Đập chung nữa rồi
E ngại khoảng cách,e ngại nỗi nhớ
Sẽ khiến đôi ta xa dần yêu thương
E ngại bao lâu, sẽ còn bên nhau
Thầm mong suốt đời có nhau
E ngại sóng gió,e ngại bão tố sẽ cách
Chia nhau hai khung trời e ơi
E ngại phôi phai,e ngại đổi thay hai
Tim yêu không
Đập chung nữa rồi
E ngại khoảng cách,e ngại nỗi nhớ
Sẽ khiến đôi ta xa dần yêu thương
E ngại bao lâu, sẽ còn bên nhau
Thầm mong suốt đời có nhau
E ngại bao lâu, sẽ còn bên nhau
Thầm mong suốt đời có nhau