Lời bài hát Duyên Tình

Đóng góp bởi

Biết nhau giữa độ trăng tròn
Nhớ nhau dưới biển
Mà trên non ơ vẫn tìm
Ơ, thương nhau thì mâm bánh
Buồng cau cũng nên duyên
Ừ ừ...duyên
Biết nhau lúc gặp bên đường
Mến nhau ngay thật mà
Yêu thương ơ sớm chiều
Ơ...thương nhau tình ta
Biết để đâu chứ cho vừa
Ừ...ừ ... vừa
Chẳng tham ao sâu hay nhà cao
Mà chỉ
Vì anh chút công danh về sau
Về sau, í về sau
Chẳng tham má phấn em hồng tươi
Ấy cũng không ngoài nết na
Em trăm đường
Trăm đường í trăm đường
Biết nhau cũng bởi tâm đầu
Mến nhau cũng bởi
Mà đôi câu í đá vàng
Ơ đôi ta cùng xây đắp
Tình thương chứ lâu dài
Ừ ừ dài...
Chẳng tham ao sâu hay nhà cao
Mà chỉ
Vì anh chút công danh về sau
Về sau, í về sau
Chẳng tham má phấn em hồng tươi
Ấy cũng không ngoài nết na
Em trăm đường
Trăm đường í trăm đường
Biết nhau cũng bởi tâm đầu
Mến nhau cũng bởi
Mà đôi câu í đá vàng
Ơ đôi ta cùng xây đắp
Tình thương chứ lâu dài
Ừ ừ dài...
Ơ đôi ta cùng xây đắp
Tình thương chứ lâu dài
Ừ ừ dài...