Duyên Phận

Duyên Phận

Lời bài hát Duyên Phận

Đóng góp bởi

Phận là con gái
Chưa một lần yêu ai
Nhìn về tương lai
Mà thấy như
Sông rộng đường dài
Cảnh nhà neo đơn
Bầy em chưa lớn
Trĩu đôi vai
Gánh nhọc nhằn
Thầy mẹ thương em
Nhờ tìm người se duyên
Lòng cầu mong em đậu bến
Cho yên một bóng... thuyền
Lứa đôi tình duyên
Còn chưa lưu luyến
Sợ người ta đến
Em khóc sau
Bao lời.... khuyên.....
Chưa yêu lần nao
Biết ra làm sao
Biết trong tình yêu
Như thế nào
Sông sâu là bao
Nào đo được đâu
Lòng người ta
Ai biết có dài lâu
Qua bao thời gian
Sống trong bình an
Lỡ yêu người ta
Gieo trái ngang
Nông sâu tùy sông
Làm sao mà trông
Chưa đổ bến
Biết nơi nào đục... trong...
Rồi người ta đến
Theo họ hàng đôi bên
Một ngày nên duyên
Một bước em nên
Người vợ... hiền....
Bỏ lại sau lưng
Bầy em ngơ ngác
Đứng trông theo
Mắt đượm buồn
Thầy mẹ vui hơn
Mà lệ tràn rưng rưng
Dặn dò con yêu phải sống
Theo gia đạo bên... chồng
Bước qua dòng sông
Hỏi từng con sóng
Đời người con gái
Không muốn yêu ai
Được... không....
Chưa yêu lần nao
Biết ra làm sao
Biết trong tình yêu
Như thế nào
Sông sâu là bao
Nào đo được đâu
Lòng người ta
Ai biết có dài lâu
Qua bao thời gian
Sống trong bình an
Lỡ yêu người ta
Gieo trái ngang
Nông sâu tùy sông
Làm sao mà trông
Chưa đổ bến
Biết nơi nào đục... trong.....
Rồi người ta đến
Theo họ hàng đôi bên
Một ngày nên duyên
Một bước em nên
Người vợ.. hiền
Bỏ lại sau lưng
Bầy em ngơ ngác
Đứng trông theo
Mắt đượm buồn
Thầy mẹ vui hơn
Mà lệ tràn rưng rưng
Dặn dò con yêu phải sống
Theo gia đạo bên.. chồng...
Bước qua dòng sông
Hỏi từng con sóng
Đời người con gái
Không muốn yêu ai
Được.. không...
Bước qua dòng sông
Hỏi từng con sóng
Đời người con gái
Không muốn yêu
Ai được... không....