Duyên Phận

Duyên Phận

Lời bài hát Duyên Phận

Đóng góp bởi

Phận là con gái
Chưa một lần yêu ai
Nhìn về tương lai
Mà thấy như sông rộng đường dài
Cảnh nhà neo đơn
Bầy em chưa lớn
Trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn
Thầy mẹ thương em
Nhờ tìm người se duyên
Lòng cầu mong em đậu
Bến cho yên một bóng thuyền
Lứa đôi tình duyên
Còn chưa lưu luyến
Sợ người ta đến em
Khóc sau bao lời khuyên
Chưa yêu lần nào biết ra làm sao
Biết trong tình yêu như thế nào
Sông sâu là bao nào đo được đâu
Lòng người ta ai biết có dài lâu
Qua bao thời gian sống trong bình an
Lỡ yêu người ta gieo trái ngang
Nông sâu tùy sông làm sao mà trông
Chưa đỗ bến biết nơi nào đục trong
Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên
Một ngày nên duyên
Một bước em nên người vợ hiền
Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác
Đứng trông theo mắt đượm buồn
Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng
Dặn dò con yêu phải sống theo
Gia đạo bên chồng
Bước qua dòng sông
Hỏi từng con sóng
Đời người con gái
Không muốn yêu ai được không
Chưa yêu lần nào biết ra làm sao
Biết trong tình yêu như thế nào
Sông sâu là bao nào đo được đâu
Lòng người ta ai biết có dài lâu
Qua bao thời gian sống trong bình an
Lỡ yêu người ta gieo trái ngang
Nông sâu tùy sông làm sao mà trông
Chưa đỗ bến biết nơi nào đục trong
Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên
Một ngày nên duyên
Một bước em nên người vợ hiền
Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác
Đứng trông theo mắt đượm buồn
Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng
Dặn dò con yêu phải sống theo
Gia đạo bên chồng
Bước qua dòng sông
Hỏi từng con sóng
Đời người con gái
Không muốn yêu ai được không