Lời bài hát Duyên Kiếp

Đóng góp bởi

Em ơi nếu mộng
Không thành thì sao
Non cao đất rộng
Biết đâu mà tìm
Đường đời mịt mờ
Vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp
Đưa lối bắc cầu
Em ơi nhắc lại
Phút xưa gặp nhau
Trên đê vắng người
Lúc tan chợ chiều
Ngại ngùng mỗi lần
Anh đến làm quen
Má em ửng hồng
Vì quá thẹn thùng
Em ơi
Nhớ chăng thuở ấy
Mỗi khi bóng chiều
Xuống dần em về
Trên quãng đường xa
Gặp anh
Dù không dám cười
Nhìn nhau nhìn nhau
Mà lòng vẫn vui
Em ơi phải chăng
Đến khi chiều ấy
Đôi tim ước mộng
Bấy lâu thành lời
Dù rằng dòng đời
Ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu
Mãi không phai nhoà
Em ơi
Nhớ chăng thuở ấy
Mỗi khi bóng chiều
Xuống dần em về
Trên quãng đường xa
Gặp anh
Dù không dám cười
Nhìn nhau nhìn nhau
Mà lòng vẫn vui
Em ơi phải chăng
Đến khi chiều ấy
Đôi tim ước mộng
Bấy lâu thành lời
Dù rằng dòng đời
Ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu
Mãi không phai nhoà
Dù rằng dòng đời
Ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu
Mãi không phai nhoà