Duyên Kiếp Cầm Ca (Tình Đời)

Duyên Kiếp Cầm Ca (Tình Đời)

Lời bài hát Duyên Kiếp Cầm Ca (Tình Đời)

Đóng góp bởi


Khi biết em ...
Mang kiếp cầm ca ...
Đêm đêm phòng trà
Dâng tiếng hát cho người đời
Bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi
Còn yêu em nữa... không ....
Đừng nói nữa ....
Em ơi
Xin đừng nói nữa ...
Làm gì
Anh nghĩ rằng
Đời người ca sĩ
Đáng thương
Và đáng được yêu
Tình yêu
Em sợ tình yêu
Vì tình yêu
Như là hương hoa
Lỡ mai sau
Em mất người yêu
Em khổ thật nhiều
Ngày mai
Trên đường phố này
Những đêm khuya
Có anh đưa về xóm nhỏ
Xa lìa ánh đèn
Có anh đưa em về bến mơ
Khi trót mang
Duyên kiếp cầm ca
Em xin bằng lòng
Nghe tiếng trách chê của đời
Chỉ cần anh thôi
Chỉ cần anh thôi
Còn tin anh nữa... thôi ...
Đời vẫn thế
Em ơi
Xin đừng nói đến ...
Tình đời
Anh nghĩ rằng
Đời là gian dối
Nhưng đôi ta
Mãi còn nhau
Tình yêu
Em sợ tình yêu
Vì tình yêu
Như là hương hoa
Lỡ mai sau
Em mất người yêu
Em khổ thật nhiều
Ngày mai
Trên đường phố này
Những đêm khuya
Có anh đưa về xóm nhỏ
Xa lìa ánh đèn
Có anh đưa em về bến.. mơ
Khi trót mang
Duyên kiếp cầm ca
Em xin bằng lòng
Nghe tiếng trách chê của đời
Chỉ cần anh thôi
Chỉ cần anh thôi
Còn tin anh nữa... thôi ...
Đời vẫn thế
Em ơi
Xin đừng nói đến ...
Tình đời
Em nghĩ rằng
Đời là gian dối
Nhưng đôi ta
Mãi còn nhau
Đời vẫn thế
Em ơi
Xin đừng nói đến ...
Tình đời
Em nghĩ rằng
Đời là gian dối
Nhưng đôi ta mãi.....
Còn..... nhau.....