Đường Xưa Lối Cũ

Đường Xưa Lối Cũ

Lời bài hát Đường Xưa Lối Cũ

Đóng góp bởi

Đường xưa lối cũ
Có bóng tre bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ
Có ánh trăng ánh trăng soi đường đi
Đường xưa lối cũ
Có tiếng ca tiếng ca trên sông dài
Đường xưa lối cũ
Có tiếng tiêu tiếng tiêu ru lòng ai
Đường xưa lối cũ
Có em tôi tóc xanh bay mơ màng
Đường chiều dịu nắng
Bóng em đi áo nâu in đường trăng
Đường xưa lối cũ
Có mẹ tôi run run trong hôn hoàng
Lòng già thương nhớ
Nhớ đến tôi lom khom đi tìm con
Khi tôi về bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan
Đứng đón anh về
Nào ngờ người em
Sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đò nào đây
Đưa em tôi vào xa vắng
Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi
Rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi
Ra đi bên kia cuộc đời
Không lời từ ly cuối cùng
Trước khi phân kỳ
Chạnh lòng thương nhớ
Nhớ phút xưa phút xưa qua qua rồi
Lạnh lùng thuơng nhớ
Bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi
Đường xưa còn đó
Nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi
Mà hình bóng cũ
Thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi
Khi tôi về bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan
Đứng đón anh về
Nào ngờ người em
Sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đò nào đây
Đưa em tôi vào xa vắng
Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi
Rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi
Ra đi bên kia cuộc đời
Không lời từ ly cuối cùng
Trước khi phân kỳ
Chạnh lòng thương nhớ
Nhớ phút xưa phút xưa qua qua rồi
Lạnh lùng thuơng nhớ
Bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi
Đường xưa còn đó
Nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi
Mà hình bóng cũ
Thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi
Mà hình bóng cũ
Thiếu trong tôi
Mỗi khi nghe chiều rơi