Đường Xưa Lẻ Bóng

Đường Xưa Lẻ Bóng

Lời bài hát Đường Xưa Lẻ Bóng

Đóng góp bởi

Cũng con đường đó
năm xưa đôi mình biết nhau,
vẫn con đường đó
đưa tim anh đi vào tiếng yêu.
Thấy vui vui nhiều
nhớ nhung bao chiều
sánh vai bên người yêu .
Tưởng đâu tình thắm
như thân dây trầu quấn cau
ngỡ đâu đời sẽ
nên câu thơ tình đắm say
bỗng dưng một ngày
vắng em đường dài
ôm mộng sầu lẻ loi .
Muốn cứu giữ lấy
một cuộc tình chóng phai
nước mắt níu kéo
nhưng lòng người đã thay
thôi rồi cả đời
yêu con tim sầu héo đìu hiu
ai cho tôi tình yêu
rồi ai lấy đi tình yêu .
chớm chêm đường cũ
đôi chân không còn muốn qua
bước trên đường xưa
nghe đâu đây vọng tiếng ca
lá rơi thu sầu
lỡ duyên tình đầu
nên tim cả mộng mơ ...
Cũng con đường đó
năm xưa đôi mình biết nhau,
vẫn con đường đó
đưa tim anh đi vào tiếng yêu.
Thấy vui vui nhiều
nhớ nhung bao chiều
sánh vai bên người yêu .
Tưởng đâu tình thắm
như thân dây trầu quấn cau
ngỡ đâu đời sẽ
nên câu thơ tình đắm say
bỗng dưng một ngày
vắng em đường dài
ôm mộng sầu lẻ loi .
Muốn cứu giữ lấy
một cuộc tình chóng phai
nước mắt níu kéo
nhưng lòng người đã thay
thôi rồi cả đời
yêu con tim sầu héo đìu hiu
ai cho tôi tình yêu
rồi ai lấy đi tình yêu .
chớm chêm đường cũ
đôi chân không còn muốn qua
bước trên đường xưa
nghe đâu đây vọng tiếng ca
lá rơi thu sầu
lỡ duyên tình đầu
nên tim cả mộng mơ
lá rơi thu sầu
lỡ duyên tình đầu
nên tim cả mộng mơ
lá rơi thu sầu
lỡ duyên tình đầu
nên tim cả mộng mơ