Đường Xa Xăm / 路之遥

Đường Xa Xăm / 路之遥

Lời bài hát Đường Xa Xăm / 路之遥

Đóng góp bởi

Ruo bu jiao qinshou fengyin na chang meng
Cai you jiang sheng er mingke wei mo
Lu xue ya zuo shanhe
Wang huohai lian cheng xiuluo
Feng zaiqi nie pan chu jiao hun ao po
Lu zhi yao zhong you wo
Ba luanshi tapo
Hui zhan kai suming de jiasuo
Yu tiandao aozhanguo
Duan enyuan posuo
Zhe yishen chenxiao
Wei dou luo you ruhe
Ruo ai suan leitingwanjun de kanke
Jiu bashe tianya qianqiu jiaocuo
Wu zi bei shei kui po
Ren shenqing ba xin diaozhuo
Zhe buduan shi shouzhong chi lan kuang bo
Lu zhi yao zhong you wo
Ba luanshi tapo
Hui zhan kai suming de jiasuo
Yu tiandao aozhanguo
Duan enyuan posuo
Zhe yishen chenxiao wei dou luo
Lu zhi yao zai xiaosuo
Han tiandi chandou
Yin han xue pang bo chong hui wo
Jingji hou tong cheguo
Kai wenrou huaduo
Yuan pei ni fu huangquan
Wang chuan bu fenge