Đường Về Hai Thôn

Đường Về Hai Thôn

Lời bài hát Đường Về Hai Thôn

Đóng góp bởi

Đường về thôn em duyên dáng
Bên ven sông con thuyền xuôi mái
Nhịp cầu băng qua men lối đi
Quanh co ngõ hoa nối dài
Nhà em cuối xóm ghép đôi
Mái tranh nâu trăng cài trước sau
Có tằm mến thương dâu
Có trầu vấn vương cau
Và đào tơ thơm ngát
Ngát hương trinh ban đầu
Đường về thôn anh con sáo ru
Êm êm trên đồng xanh lúa
Nhịp cầu băng qua đưa tới sân
Rêu xưa thắm hoa bốn mùa
Nhà anh mái lá tháng năm
Vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ
Có giàn mướp xanh lơ
Có hồ cá nên thơ
Và lòng quê vẫn hát
Hát bao câu mong chờ
Mỗi đêm trăng thanh ngà
Hội mùa lên tiếng ca
Góp tay ta dựng xây
Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu tre
Bước chung vui êm dường bao
Tình ta lên men rồi
Còn chi ngăn cách lòng
Mà chưa trao giấc mơ
Duyên cùng nhau
Chày dâng lên trăng màu
Bà con đang mong cầu
Rằng đôi ta sớm
Nên duyên ban đầu
Đường về hai thôn mai mốt
Đôi uyên ương qua cầu soi bóng
Nhủ thầm sông ơi gương nước
Chưa phôi pha ta còn vui hoài
Trời quê bát ngát sẽ trông thấy
Tương lai qua từng lứa đôi
Lúa đồng mãi xanh tươi
Mướp cà thắm nơi nơi
Và vành môi trai gái
Góp câu ca yêu đời
Mỗi đêm trăng thanh ngà
Hội mùa lên tiếng ca
Góp tay ta dựng xây
Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu tre
Bước chung vui êm dường bao
Tình ta lên men rồi
Còn chi ngăn cách lòng
Mà chưa trao giấc mơ
Duyên cùng nhau
Chày dâng lên trăng màu
Bà con đang mong cầu
Rằng đôi ta sớm
Nên duyên ban đầu
Đường về hai thôn mai mốt
Đôi uyên ương qua cầu soi bóng
Nhủ thầm sông ơi gương nước
Chưa phôi pha ta còn vui hoài
Trời quê bát ngát sẽ trông thấy
Tương lai qua từng lứa đôi
Lúa đồng mãi xanh tươi
Mướp cà thắm nơi nơi
Và vành môi trai gái
Góp câu ca yêu đời
Lúa đồng mãi xanh tươi
Mướp cà thắm nơi nơi
Và vành môi trai gái
Góp câu ca yêu đời