Đường Trường Vị Thủy

Đường Trường Vị Thủy

Lời bài hát Đường Trường Vị Thủy

Đóng góp bởi

Chứ nay con Cá i í i Kình
I i í i i vùng ì ì vùng vẫy
Tôi hỏi i ì Ngư ông thời
Chứ sao chúc
Trượng cạn ì sâu i i i i í ì i
Thời này Ngư i ới phủ mà đi đâu
ới nào ì ì nào ông thời
Chứ ông phủ đi đâu
Chứ để tình ì
Cho ông Lã Vọng i i i í ì i
ơi chứ ngồi thời ngồi
Câu chốn ì thạch bàn i i í i i
Thời này nghe ơi
Vẳng i vẳng nghe thời chứ ai
Khéo nảy tiếng đàn này
Tai nghe tiếng i tiếng hát một
Cô nàng i đắm chứ anh (i)say
Dẫu mà này thương i nhớ ai
Chứ thương nhớ mãi thế
Này tương i đắc đắc
Tương giục nào có biết
Tri âm ở nơi đâu mà tìm i i i í ì