Đường Duyên Rẽ Lối

Đường Duyên Rẽ Lối

Lời bài hát Đường Duyên Rẽ Lối

Đóng góp bởi

Lời hứa nay đã phai tàn
Theo tháng năm đi qua
Tình ta héo úa
Chôn giấu trong con tim
Những nỗi đau không tên
Để sau không biết ngày mai
Dù biết em đã thay lòng
Khi trái tim anh đã
Nhiều lần hàn gắn
Nhưng cớ sao em ơi
Anh hàn gắn bao nhiêu
Chỉ làm ta
Ngày càng xa cách
Vì một hạnh phúc
Em đang tự kiếm tìm
Vì tình yêu anh
Em không còn như trước
Thôi em cứ ra đi
Bao ngày tháng bên nhau
Lời yêu thương em trao
Anh trả lại em hết
Đừng vì tình nghĩa
Với anh mà dối lòng
Đừng vì câu nói
Khi xưa là chung thuỷ
Anh không trách em đâu
Anh chỉ trách anh thôi
Đường duyên anh
đưa em đi giờ rẽ lối
Hết rồi
Lời hứa nay đã phai tàn
Theo tháng năm đi qua
Tình ta héo úa
Chôn giấu trong con tim
Những nỗi đau không tên
Để sau không biết ngày mai
Dù biết em đã thay lòng
Khi trái tim anh đã
Nhiều lần hàn gắn
Nhưng cớ sao em ơi
Anh hàn gắn bao nhiêu
Chỉ làm ta
Ngày càng xa cách
Vì một hạnh phúc
Em đang tự kiếm tìm
Vì tình yêu anh
Em không còn như trước
Thôi em cứ ra đi
Bao ngày tháng bên nhau
Lời yêu thương em trao
Anh trả lại em hết
Đừng vì tình nghĩa
Với anh mà dối lòng
Đừng vì câu nói
Khi xưa là chung thuỷ
Anh không trách em đâu
Anh chỉ trách anh thôi
Đường duyên anh
đưa em đi giờ rẽ lối
Hết rồi
Vì một hạnh phúc
Em đang tự kiếm tìm
Vì tình yêu anh
Em không còn như trước
Thôi em cứ ra đi
Bao ngày tháng bên nhau
Lời yêu thương em trao
Anh trả lại em hết
Đừng vì tình nghĩa
Với anh mà dối lòng
Đừng vì câu nói
Khi xưa là chung thuỷ
Anh không trách em đâu
Anh chỉ trách anh thôi
Đường duyên anh
đưa em đi giờ rẽ lối
Hết rồi