Đường Của Bố Mày

Đường Của Bố Mày

Lời bài hát Đường Của Bố Mày

Đóng góp bởi

Anh kia hôm nay
bước chân ra đường,
lầm lì lên xe không
mũ không gương,
Đi qua cây xăng
thấy công an phường
cười gượng,
“ đây là đường của bố mày “
Giao thông trưa nay
giống như phiên chợ
, vài người đi ngoan
tỏ ra khiếp sợ,
Anh kia lao nhanh
cứ như trốn nợ nhìn sợ,
“ đây là đường của bố mày “
Đường của bố mày
Đường của bố mày
Đường của bố bố
bố bố bố mày
Đường của bố mày
Đường của bố mày
Đường của bố bố
bố bố bố mày
Thông tin báo đăng
rõ trên trang đầu,
một vài thanh niên
đua xe rất ngầu
Công an cứu thương
cũng phải quay đầu âu sầu.
“ đây là đường của bố mày “
Không ai ngó nghiêng
dám chen lên đầu,
đèn vàng đèn xanh
đợi cũng rõ lâu
Anh kia lướt qua
phóng xe ngược chiều
gật đầu ,
“ dây là đường của bố mày “
Đường của bố mày
Đường của bố mày
Đường của bố bố
bố bố bố mày
Đường của bố mày
Đường của bố mày
Đường của bố bố
bố bố bố mày
Này ai ơi ra mà xem kìa,
bước chân ra đường
giờ đây chẳng mũ
cũng chẳng cần gương
Ồ thì ra ai cũng bố đường
, thế gian bây giờ sao
toàn bố bố bố
bố bố bố đường
Ai cũng bố bố
bố bố bố bố đời
Ai cũng bố bố bố
bố bố bố đường
Píp píp píp píp
con bánh bèo,
đèn đỏ 10 giây sao ko đi?
Píp píp píp píp
lão nhà nghèo,
đợi đèn lâu thế để làm gì ?
Píp píp píp píp
píp píp píp, không nghe
thấy tao bấm còi à?
Píp píp píp píp
píp píp píp, cái ***
mẹ đường nhà mài à ?
Vẫn như mọi ngày
bước ra phố,
sơ mi quần đùi đi cha-co-
Người thì bảo anh
là thằng đôn chề người
gọi là hung thần xa lộ
Vốn dĩ không có bằng lái
nên anh buộc phải
đi theo luật của anh
Vốn dĩ đường anh
đóng thuế nên anh thích
gọi đấy là đường của anh
Những thứ anh sợ trên
đời này là chó mèo,
bà bầu và njnja
Chứ mà riêng công an
thì anh cũng sợ đấy
nhưng mà anh rú
ga là phải đi ra
Với anh không có đường
1 chiều chỉ có những
buổi chiều mà anh thích
Không có xi nhan,
không có phân làn
tắc đường cứ còi và anh nhích
Bây giờ mày thích làm sao
, nhắc lại câu hỏi là
mày thích làm sao
Ra đường cứ đi đúng luật đê
xong bị ăn vả
thì đừng đổ tại tao
Và đây là đường của tao
, mày *** thích thì mày out?
Tao đi theo kiểu của tao
muốn tránh tai nạn
thì đừng dây vào
Này ai ơi ra mà xem kìa,
bước chân ra đường
giờ đây chẳng mũ
cũng chẳng cần gương
Ồ thì ra ai cũng bố đường,
thế gian bây giờ sao
toàn bố bố bố
bố bố bố đường
Ai cũng bố bố
bố bố bố bố đời
Ai cũng bố bố