Được Và Mất

Được Và Mất

Lời bài hát Được Và Mất

Đóng góp bởi

Hỡi nhân thế còn tin ai nữa không Khi niềm tin dần xa nơi cuối trời Người đổi thay trắng đen không đoán được Bao lời nói chỉ chót lưỡi đầu môi Không là chi tình thân luôn vây quanh Chút lợi danh giành chia hai con người Được và mất đố ai nào biết mình Tiền là giấy cách chia đôi nghĩa tình Cao sang căm màng duyên số nào biết ai vương mang Hơn thua là nghĩa nhân trong mỗi người Đời đâu chỉ là thế cuối đời cũng chỉ là thế Ai không trở về mộ đất sâu Thế thái nhân tình đổi thay bằng những câu chua cay Hơn nhau là chữ nhân để lưu đời Đời khi có được mấy số trời cho ta mà thôi Không ai giành lấy được đâu