Đừng Yêu Anh Nữa

Đừng Yêu Anh Nữa

Lời bài hát Đừng Yêu Anh Nữa

Đóng góp bởi

Buông tay em thôi
Mất em thật rồi
Đâu còn hơi ấm của ngày hôm qua
Anh sợ điều đó
Những đêm se lòng nghĩ về em
Phải buông tay em
Để quên em thôi
Anh càng bên em
Sẽ yêu em nhiều hơn
Và rồi anh chẳng thể nói ra
LỜI CHIA TAY
Dừng lại ở đây em nhé
Dù biết em rất yêu anh
Hạnh phúc em cứ xem là cơn mưa
Và trời sẽ lại nắng
Hơi ấm sẽ ngập tràn
Sưởi ấm em khi em lẻ loi
Hãy cười em yêu nhé
Đừng khóc để anh vui
Để cho anh yên tâm
Khi phải dời xa người
Đừng nghĩ về anh nữa
Dù là một phút thôi
Nhắm mắt lại
Em sẽ quên anh thôi người ơi
Buông tay em thôi
Mất em thật rồi
Đâu còn hơi ấm của ngày hôm qua
Anh sợ điều đó
Những đêm se lòng nghĩ về em
Phải buông tay em
Để quên em thôi
Anh càng bên em
Sẽ yêu em nhiều hơn
Và rồi anh chẳng thể nói ra
LỜI CHIA TAY
Dừng lại ở đây em nhé
Dù biết em rất yêu anh
Hạnh phúc em cứ xem là cơn mưa
Và trời sẽ lại nắng
Hơi ấm sẽ ngập tràn
Sưởi ấm em khi em lẻ loi
Hãy cười em yêu nhé
Đừng khóc để anh vui
Để cho anh yên tâm
Khi phải dời xa người
Đừng nghĩ về anh nữa
Dù là một phút thôi
Nhắm mắt lại
Em sẽ quên anh thôi người ơi
Dừng lại ở đây em nhé
Dù biết em rất yêu anh
Hạnh phúc em cứ xem là cơn mưa
Và trời sẽ lại nắng
Hơi ấm sẽ ngập tràn
Sưởi ấm em khi em lẻ loi
Hãy cười em yêu nhé
Đừng khóc để anh vui
Để cho anh yên tâm
Khi phải dời xa người
Đừng nghĩ về anh nữa
Dù là một phút thôi
Nhắm mắt lại
Em sẽ quên anh thôi người ơi
Đừng nghĩ về anh nữa
Dù là một phút thôi
Nhắm mắt lại
Em sẽ quên anh thôi người ơi