Đừng Yêu Ai Em Nhé (Remix)

Đừng Yêu Ai Em Nhé (Remix)

Lời bài hát Đừng Yêu Ai Em Nhé (Remix)

Đóng góp bởi

Đừng yêu ai em nhé
Hãy hứa chỉ yêu riêng mình anh thôi
Vì chỉ có anh biết
Em cần điều gì
Những khi em làm điều gì sai
Anh sẽ cố níu giữ em lại
Lầm lỗi anh nhận lấy
Anh không để em phải chịu đâu
Vẫn thấy em ở đó
Anh biết phải làm sao
Anh biết phải thế nào
Tim anh nôn nao cồn cào
Chợt nhìn từ xa
Thấy ánh mắt của em
Rơi rơi những giọt lệ
Vì ai đó đã làm em bật khóc
Vẫn ánh mắt thân quen
Vẫn đứng đó chờ em
Khi thấy em bên người
Lòng anh dường như tan nát
Nhưng anh cố giả vờ
Đứng ngó ra đằng sau
Để em không thấy
Nước mắt anh rơi
Tại vì anh quá ngốc đến thế
Đến sau một người yêu em
Và người ấy không biết yêu quý
Trân trọng em
Vì em đang cần một vòng tay
Chở che những khi em buồn
Chỉ có anh mới
Cảm nhận được điều đó
Đừng yêu ai em nhé
Hãy hứa chỉ yêu riêng mình anh thôi
Vì chỉ có anh biết
Em cần điều gì
Những khi em làm điều gì sai
Anh sẽ cố níu giữ em lại
Lầm lỗi anh nhận lấy
Anh không để em phải chịu đâu
Vẫn ánh mắt thân quen
Vẫn đứng đó chờ em
Khi thấy em bên người
Lòng anh dường như tan nát
Nhưng anh cố giả vờ
Đứng ngó ra đằng sau
Để em không thấy
Nước mắt anh rơi
Tại vì anh quá ngốc đến thế
Đến sau một người yêu em
Và người ấy không biết yêu quý
Trân trọng em
Vì em đang cần một vòng tay
Chở che những khi em buồn
Chỉ có anh mới
Cảm nhận được điều đó
Đừng yêu ai em nhé
Hãy hứa chỉ yêu riêng mình anh thôi
Vì chỉ có anh biết
Em cần điều gì
Những khi em làm điều gì sai
Anh sẽ cố níu giữ em lại
Lầm lỗi anh nhận lấy
Anh không để em phải chịu đâu
Tại vì anh quá ngốc đến thế
Đến sau một người yêu em
Và người ấy không biết yêu quý
Trân trọng em
Vì em đang cần một vòng tay
Chở che những khi em buồn
Chỉ có anh mới
Cảm nhận được điều đó
Đừng yêu ai em nhé
Hãy hứa chỉ yêu riêng mình anh thôi
Vì chỉ có anh biết
Em cần điều gì
Những khi em làm điều gì sai
Anh sẽ cố níu giữ em lại
Lầm lỗi anh nhận lấy
Anh không để em phải chịu đâu