Đừng Xa Em Đêm Nay

Đừng Xa Em Đêm Nay

Lời bài hát Đừng Xa Em Đêm Nay

Đóng góp bởi

Đừng xa em đêm nay
Khi bóng trăng qua hàng cây
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Vòng tay em cô đơn
đêm khuya vắng nghe buồn hơn
Con tim em khát khao yêu thương
Đừng xa em đêm nay
Hãy nói anh sẽ ở đây
Đừng để em một mình nơi chốn này
Hãy ôm em trong tay
Cho em biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em
Giọt nước mắt nào
đổ trong bóng tối
Khi nằm lắng nghe tiếng đêm
Lắng nghe tiếng đêm
Nghe nhịp đập con tim
Ru em giấc ngủ yên
Đời em vắng lạnh
Và anh đã đến như
Ngọn nến trong bóng đêm
Nến trong bóng đêm
Soi vào tim em
Những xao xuyến đã ngủ quên
Đừng xa em đêm nay
Khu phố quen đã ngủ say
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Hãy yêu em đêm nay
Cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay
Đừng xa em đêm nay
Khi bóng trăng qua hàng cây
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Vòng tay em cô đơn
đêm khuya vắng nghe buồn hơn
Con tim em khát khao yêu thương
Đừng xa em đêm nay
Hãy nói anh sẽ ở đây
Đừng để em một mình nơi chốn này
Hãy ôm em trong tay
Cho em biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em
Giọt nước mắt nào
đổ trong bóng tối
Khi nằm lắng nghe tiếng đêm
Lắng nghe tiếng đêm
Nghe nhịp đập con tim
Ru em giấc ngủ yên
Đời em vắng lạnh
Và anh đã đến như
Ngọn nến trong bóng đêm
Nến trong bóng đêm
Soi vào tim em
Những xao xuyến đã ngủ quên
Đừng xa em đêm nay
Khu phố quen đã ngủ say
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Hãy yêu em đêm nay
Cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay
Hãy ôm em trong tay
Cho em biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em
Hãy yêu em đêm nay
Cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay