Đừng Trách Người Ơi

Đừng Trách Người Ơi

Lời bài hát Đừng Trách Người Ơi

Đóng góp bởi

Đừng trách người ơi, tội thân anh !
Làm sao bắt con tim vâng lời
Làm khổ đời nhau gì vui đâu
Một khi thế gian này điên đảo
Có những điều mà con tim
Vì say đắm hóa ra yếu mềm
Để bây giờ dù thương đau
Đành im tiếng
Nỗi đau này nào riêng ai
Tình kia đã khát khao tháng ngày
Để bây giờ nhìn ngoảnh lại
Chẳng ai còn đây
Đừng hỏi vì sao mình yêu nhau
Nào ai biết đâu mây xanh mầu
Đừng hỏi tại sao mình xa nhau
Làm sao giữ được làn hư ảo
Giữa cuộc đời tựa chiêm bao
Đầy cay đắng lẫn ngọt ngào
Biết nơi nào để con tim
Dại khờ nương nấu
Xin trả lại từng trăng sao
Từng câu nói yêu thương ban đầu
Mơ đã tàn, mộng đã tan
Chẳng ... nợ ... gì ... nhau
Đừng hỏi vì sao mình yêu nhau
Nào ai biết đâu mây xanh mầu
Đừng hỏi tại sao mình xa nhau
Làm sao giữ được làn hư ảo
Giữa cuộc đời tựa chiêm bao
Đầy cay đắng lẫn ngọt ngào
Biết nơi nào để con tim
Dại khờ nương nấu
Xin trả lại từng trăng sao
Từng câu nói yêu thương ban đầu
Mơ đã tàn, mộng đã tan
Chẳng ... nợ ... gì ... nhau
Có những điều mà con tim
Vì say đắm hóa ra yếu mềm
Để bây giờ dù thương đau
Đành im tiếng
Nỗi đau này nào riêng ai
Tình kia đã khát khao tháng ngày
Để bây giờ nhìn ngoảnh lại
Chẳng ai còn đây
Để bây giờ nhìn ngoảnh lại
Chẳng ai còn đây
Để bây giờ nhìn ngoảnh lại
Chẳng ai còn đây