Đừng Trách Câu Ví Dặm

Đừng Trách Câu Ví Dặm

Lời bài hát Đừng Trách Câu Ví Dặm

Đóng góp bởi

Man mác chiều buông lơi
Dòng sông Lam xanh vời vợi
Sương giăng mờ chân trời
Mây ngang trên đỉnh non xa
Vì câu ví dặm hôm qua
Lời thương anh còn giữ
Hay đã theo em về
Biền biệt xa xôi
Câu ví dặm ai ơi
Còn vương bao năm chờ đợi
Em thương à anh rồi
Em nỏ giận anh mô
Rứa mà nay nắng cháy
Bãi ngô vàng bên nớ
Bên ni buồn chơ vơ
Còn lại đây hoang vắng
Khi con sông đưa thuyền rời xa
Chiều lang thang lê bước
Bâng khuâng giữa mây trời thướt tha
Đã mấy mùa đi qua
Răng em chưa trở lại
Rồi anh biết trao
Trao câu ví dặm cho ai
Người nơi phương xa đó
Quên đi bao câu thề ngày xưa
Để riêng anh đơn bóng
Thêm hiu hắt đôi bờ nắng mưa
Đành trách người thôi
Đừng trách câu ví dặm
Ai đánh rơi câu hát
Nơi đâu hững hờ
Man mác chiều buông lơi
Dòng sông Lam xanh vời vợi
Sương giăng mờ chân trời
Mây ngang trên đỉnh non xa
Vì câu ví dặm hôm qua
Lời thương anh còn giữ
Hay đã theo em về
Biền biệt xa xôi
Câu ví dặm ai ơi
Còn vương bao năm chờ đợi
Em thương à anh rồi
Em nỏ giận anh mô
Rứa mà nay nắng cháy
Bãi ngô vàng bên nớ
Bên ni buồn chơ vơ
Còn lại đây hoang vắng
Khi con sông đưa thuyền rời xa
Chiều lang thang lê bước
Bâng khuâng giữa mây trời thướt tha
Đã mấy mùa đi qua
Răng em chưa trở lại
Rồi anh biết trao
Trao câu ví dặm cho ai
Người nơi phương xa đó
Quên đi bao câu thề ngày xưa
Để riêng anh đơn bóng
Thêm hiu hắt đôi bờ nắng mưa
Đành trách người thôi
Đừng trách câu ví dặm
Ai đánh rơi câu hát
Nơi đâu hững hờ
Còn lại đây hoang vắng
Khi con sông đưa thuyền rời xa
Chiều lang thang lê bước
Bâng khuâng giữa mây trời thướt tha
Đã mấy mùa đi qua
Răng em chưa trở lại
Rồi anh biết trao
Trao câu ví dặm cho ai
Người nơi phương xa đó
Quên đi bao câu thề ngày xưa
Để riêng anh đơn bóng
Thêm hiu hắt đôi bờ nắng mưa
Đành trách người thôi
Đừng trách câu ví dặm
Ai đánh rơi câu hát
Nơi đâu hững hờ
Đành trách người thôi
Đừng trách câu ví dặm
Ai đánh rơi câu hát
Nơi đâu hững hờ