Đứng Sau Một Người

Đứng Sau Một Người

Lời bài hát Đứng Sau Một Người

Đóng góp bởi

Lòng cứ nghĩ
Sẽ mãi bên cạnh nhau
Khi yêu thương
Anh trao em chân thành
Và cũng nghĩ
Em sẽ yêu thật tâm
Khi em trao cho anh
Bao ấm áp
Mà cuộc đời này
Còn những lúc
Không yên vui
Như ta luôn mong chờ
Tình đã chia đôi
Hãy đến bên ai
Từ bao lâu nhưng hôm nay
Anh phải nói ra
Nhiều lần anh đã thấy
Em đang cất bước
Vui bên người ta
Chỉ vì anh quá yêu
Nên anh chẳng thể nào nói ra
Đến hôm nay lòng đau quá
Anh đành phải nói
Người yêu hỡi
Đôi ta phải cách xa từ đây
Dù là biết khi anh nói ra
Lòng sẽ đau
Nhưng mà chẳng lẽ anh đây
Cứ đứng sau một người
Một là em nói ra
Để rồi anh thứ tha
Hai là hai ta
Đành phải xa nhau thôi
Đừng có khóc
Khi em không còn yêu
Trái tim anh
Không như xưa yếu mềm
Dù có trách
Những lúc ta giận nhau
Nhưng ta xa nhau
Vì ai đấy
Chẳng phải là
Người còn ước muốn
Có ai kia
Tốt hơn anh sao
Tình đã chia hai
Hãy đến bên ai
Người mà em bao lâu nay
Em đã tìm kiếm
Nhiều lần anh đã thấy
Em đang cất bước
Vui bên người ta
Chỉ vì anh quá yêu
Nên anh chẳng thể nào nói ra
Đến hôm nay lòng đau quá
Anh đành phải nói
Người yêu hỡi
Đôi ta phải cách xa từ đây
Dù là biết khi anh nói ra
Lòng sẽ đau
Nhưng mà chẳng lẽ anh đây
Cứ đứng sau một người
Một là em nói ra
Để rồi anh thứ tha
Hai là hai ta
Đành phải xa nhau thôi
Nhiều lần anh đã thấy
Em đang cất bước
Vui bên người ta
Chỉ vì anh quá yêu
Nên anh chẳng thể nào nói ra
Đến hôm nay lòng đau quá
Anh đành phải nói
Người yêu hỡi
Đôi ta phải cách xa từ đây
Dù là biết khi anh nói ra
Lòng sẽ đau
Nhưng mà chẳng lẽ anh đây
Cứ đứng sau một người
Một là em nói ra
Để rồi anh thứ tha
Hai là hai ta
Đành phải xa nhau thôi