Đứng Sau Hạnh Phúc (Lofi Version)

Đứng Sau Hạnh Phúc (Lofi Version)

Lời bài hát Đứng Sau Hạnh Phúc (Lofi Version)

Đóng góp bởi

Vứt tất cả những nỗi đau Mang trong lòng Chờ đợi chi Người đã đi chẳng về Đem yêu thương mang đến Trao ai xa lạ Chà đạp lên Những ký ức khi còn nhau Giữa bóng tối Ta uống cho vơi nỗi sầu Từng đêm thâu Chỉ biết vui bên rượu cay Say cho quên Người đã tham sang phụ bần Phận bèo dâu đâu dám mơ trèo cao Thôi buông tay Tình như áng mây bay đi Có nói gì giờ đây Cũng giữ được em đâu Quay lưng đi về Nơi gấm nhung xa hoa Nơi sang giàu mấy khi em quay đầu Thương thân tôi bọt bèo Trắng trơn đôi tay Tủi thân mình chẳng lo được cho em Xem như ta Đã không mắn may như ai Duyên không thành Đành đứng sau hạnh phúc Vứt tất cả những nỗi đau Mang trong lòng Chờ đợi chi Người đã đi chẳng về Đem yêu thương mang đến Trao ai xa lạ Chà đạp lên Những ký ức khi còn nhau Giữa bóng tối Ta uống cho vơi nỗi sầu Từng đêm thâu Chỉ biết vui bên rượu cay Say cho quên Người đã tham sang phụ bần Phận bèo dâu đâu dám mơ trèo cao Thôi buông tay Tình như áng mây bay đi Có nói gì giờ đây Cũng giữ được em đâu Quay lưng đi về Nơi gấm nhung xa hoa Nơi sang giàu mấy khi em quay đầu Thương thân tôi bọt bèo Trắng trơn đôi tay Tủi thân mình chẳng lo được cho em Xem như ta Đã không mắn may như ai Duyên không thành Đành đứng sau hạnh phúc Thôi buông tay Tình như áng mây bay đi Có nói gì giờ đây Cũng giữ được em đâu Quay lưng đi về Nơi gấm nhung xa hoa Nơi sang giàu mấy khi em quay đầu Thương thân tôi bọt bèo Trắng trơn đôi tay Tủi thân mình chẳng lo được cho em Xem như ta Đã không mắn may như ai Duyên không thành Đành đứng sau hạnh phúc