Đừng Nói Yêu Tôi

Đừng Nói Yêu Tôi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Đừng Nói Yêu Tôi

Đóng góp bởi

Chỉ một mình tôi
Đứng đây chờ thôi
Giấc mơ ngày nào cũng trôi
Chỉ một mình tôi
Khóc cho tình phôi
Mắt cay lệ rưng khóe môi
Tình yêu đôi ta lạc trôi
Mà không ngăn nỗi bước đi
Có phải trong nhau
Giờ đây đã hết
Tình yêu ta nay còn đâu
Chỉ còn vết thương quá sâu
Có phải yêu thương
Giờ đây cũng chết
Người nói yêu thương tôi nhiều
Nhưng sao người ra đi
Chẳng một câu và chẳng tiếc thương gì
Người nói yêu thương tôi nhiều
Nhưng sao người quên đi
Lời đã hứa sẽ bên tôi suốt đời
Đừng nói yêu tôi khi mà đôi tay
Dễ buông xuôi và con tim
Nào đâu có một người
Đừng nói yêu tôi
Tôi chẳng tin đâu
Vì lời yêu thương mà người trao
Chỉ là mây giữa trời
Gió đến và cuốn đi
Nhớ nhung làm chi
Cũng đâu được gì
Chỉ thêm lệ rơi ướt mi
Nói đi là đi
Chẳng câu biệt ly
Có đâu nào thương tiếc chi
Tình yêu trong tôi còn đây
Người thì quên trong phút giây
Tôi làm sao quên được mau đến thế
Tình yêu qua bao khổ đau
Người chẳng nhớ đến nữa sao
Hay là bên ai
Người cũng vẫn thế
Người nói yêu thương tôi nhiều
Nhưng sao người ra đi
Chẳng một câu và chẳng tiếc thương gì
Người nói yêu thương tôi nhiều
Nhưng sao người quên đi
Lời đã hứa sẽ bên tôi suốt đời
Đừng nói yêu tôi khi mà đôi tay
Dễ buông xuôi và con tim
Nào đâu có một người
Đừng nói yêu tôi
Tôi chẳng tin đâu
Vì lời yêu thương mà người trao
Chỉ là mây giữa trời
Gió đến và cuốn đi
Người nói yêu thương tôi nhiều
Nhưng sao người ra đi
Chẳng một câu và chẳng tiếc thương gì
Người nói yêu thương tôi nhiều
Nhưng sao người quên đi
Lời đã hứa sẽ bên tôi suốt đời
Đừng nói yêu tôi khi mà đôi tay
Dễ buông xuôi và con tim
Nào đâu có một người
Đừng nói yêu tôi
Tôi chẳng tin đâu
Vì lời yêu thương mà người trao
Chỉ là mây giữa trời
Gió đến và cuốn đi