Đúng Nhận Sai Cãi (ft Th BAP)

Đúng Nhận Sai Cãi (ft Th BAP)

Lời bài hát Đúng Nhận Sai Cãi (ft Th BAP)

Đóng góp bởi

Verse: Vài giờ đồng hồ trôi qua Kéo lê suốt đêm dày vò đôi ta Em, luôn cất điều gì thì phơi ra Giấu trong đôi mắt toàn là lừa dối nha I’ll be alright Nên em đừng trêu đùa Rồi xé tim tôi làm hai Đang kề sát bên em là ai Mong hồi kết như mơ Lại chết vì ngu ngơ Vậy nếu như đúng nhận sai cấm cãi Prechorus Bổ quả cau này ra Thật lòng với em là quá xa vời Hook: Đúng - nhận - sai - cãi đê !!! x 3,14 Đúng đúng đúng sai sai Sai sai sai sai đúng đúng Đúng đúng đúng sai sai Đúng - nhận - sai - cãi đê ! X2 Verse: Vài giờ đồng hồ trôi qua Kéo lê suốt đêm dày vò đôi ta Em, luôn cất điều gì thì phơi ra Giấu trong đôi mắt toàn là lừa dối nha I’ll be alright Nên em đừng trêu đùa Rồi xé tim tôi làm hai Đang kề sát bên em là ai Mong hồi kết như mơ Lại chết vì ngu ngơ Vậy nếu như đúng nhận sai cấm cãi Prechorus Bổ quả cau này ra Thật lòng với em là quá xa vời Hook: Đúng - nhận - sai - cãi đê !!! x 3,14 Đúng đúng đúng sai sai Sai sai sai sai đúng đúng Đúng đúng đúng sai sai Đúng - nhận - sai - cãi đê ! X2