Đừng Nhắc Chuyện Lòng

Đừng Nhắc Chuyện Lòng

Lời bài hát Đừng Nhắc Chuyện Lòng

Đóng góp bởi

Mấy năm cách biệt
Mình gặp lại nhau
Cúi mặt ngỡ ngàng
Đường ai nấy đi
Giờ em ván đã đóng thuyền
Cuộc đời con gái qua rồi
Từ ngày bước sang thuyền hoa
Kỷ niệm hãy để
Ngủ yên trong tim
Nhắc lại chỉ làm mình
Thêm xót xa
Dù anh không muốn dối lòng
Dù không khơi đống tro tàn
Hỏi lòng mấy ai không buồn
Bao nhiêu ân tình thuở nào
Cầm bằng như nước
Cuốn trôi chân cầu
Xin anh hiểu cho đời em
Cành hoa trong gió
Dập vùi tháng năm
Duyên tình chúng mình
Trời đã ngăn cách
Thôi đành ngoảnh mặt
Từ đây hỡi anh
Đừng gieo chi nỗi tan sầu
Trời cao sao quá cơ cầu
Tình đầu đó tình chôn vùi
Bao nhiêu ân tình thuở nào
Cầm bằng như nước
Cuốn trôi chân cầu
Xin anh hiểu cho đời em
Cành hoa trong gió
Dập vùi tháng năm
Duyên tình chúng mình
Trời đã ngăn cách
Thôi đành ngoảnh mặt
Từ đây hỡi anh
Đừng gieo chi nỗi tan sầu
Trời cao sao quá cơ cầu
Tình đầu đó tình chôn vùi
Đừng gieo chi nỗi tan sầu
Trời cao sao quá cơ cầu
Tình đầu đó tình chôn vùi