Đừng Nhắc Chuyện Lòng

Đừng Nhắc Chuyện Lòng

Lời bài hát Đừng Nhắc Chuyện Lòng

Đóng góp bởi

Mấy năm cách biệt
Mình gặp lại nhau
Cúi mặt ngỡ ngàng
Đường ai nấy đi
Giờ em
Ván đã đóng thuyền
Cuộc đời con gái
Qua rồi
Từ ngày bước sang
Thuyền.... hoa...
Kỷ niệm hãy để ngủ yên
Trong tim
Nhắc lại chỉ làm
Mình thêm xót xa
Dù em
Không muốn dối lòng
Dù không
Khơi đống tro tàn
Hỏi lòng
Mấy ai không buồn
Bao nhiêu ...
Ân tình... thuở nào
Cầm bằng như nước
Cuốn dưới chân cầu
Xin anh
Hiểu cho ....
Đời em
Cành hoa trong gió
Dập vùi tháng năm
Duyên tình chúng mình
Trời đã ngăn.... cách
Thôi đành vĩnh biệt
Từ đây hỡi em
Đừng gieo
Chi nỗi than sầu
Trời cao
Sao quá cơ cầu
Tình đầu đó xin chôn vùi
Bao nhiêu ...
Ân tình... thuở nào
Cầm bằng như nước
Xin anh
Hiểu cho ....
Đời em
Cành hoa trong gió
Dập vùi tháng năm
Cuốn dưới chân... cầu...
Duyên tình chúng mình
Trời đã ngăn.... cách
Thôi đành vĩnh biệt
Từ đây hỡi em
Đừng gieo
Chi nỗi than sầu
Trời cao
Sao quá cơ cầu
Tình đầu đó xin chôn vùi
Đừng gieo
Chi nỗi than sầu
Trời cao
Sao quá cơ cầu
Tình đầu đó....
Xin chôn vùi