Đứng Lên Từ Vấp Ngã (Remix)

Đứng Lên Từ Vấp Ngã (Remix)

Lời bài hát Đứng Lên Từ Vấp Ngã (Remix)

Đóng góp bởi

Anh chỉ thầm mong em bình yên
Anh chỉ cần em sống tốt với ai
Đừng bận tâm đến những gì phía sau
Anh tự vấp ngã anh đứng lên
Dù có cố gắng để tim chung nhịp đập
Dù có bước tiếp cũng không là gì của nhau
Dù có mất mát hy sinh quá nhiều
Thì hơi ấm mãi không thuộc về nhau
Và giờ anh đã khác
Không còn vô tư như ngày nào
Và dần anh đã mất bao cảm xúc khi yêu
Em làm thay đổi con người anh từng ngày
Em khác anh sẽ khác hơn em
Anh chỉ thầm mong em bình yên
Anh chỉ cần em sống tốt với ai
Đừng bận tâm đến những gì phía sau
Anh tự vấp ngã anh đứng lên được
Em hãy thật vui vì tương lai
Đang mở rộng tay đón em tới thiên đường
Một nơi mà em hằng ước mơ
Còn anh mãi lặng thầm vun đắp cho em
Dù có cố gắng để tim chung nhịp đập
Dù có bước tiếp cũng không là gì của nhau
Dù có mất mát hy sinh quá nhiều
Thì hơi ấm mãi không thuộc về nhau
Và giờ anh đã khác
Không còn vô tư như ngày nào
Và dần anh đã mất bao cảm xúc khi yêu
Em làm thay đổi con người anh từng ngày
Em khác anh sẽ khác hơn em
Anh chỉ thầm mong em bình yên
Anh chỉ cần em sống tốt với ai
Đừng bận tâm đến những gì phía sau
Anh tự vấp ngã anh đứng lên được
Em hãy thật vui vì tương lai
Đang mở rộng tay đón em tới thiên đường
Một nơi mà em hằng ước mơ
Còn anh mãi lặng thầm vun đắp cho em
Anh chỉ thầm mong em bình yên
Anh chỉ cần em sống tốt với ai
Đừng bận tâm đến những gì phía sau
Anh tự vấp ngã anh đứng lên được
Em hãy thật vui vì tương lai
Đang mở rộng tay đón em tới thiên đường
Một nơi mà em hằng ước mơ
Còn anh mãi lặng thầm vun đắp cho em
Một nơi mà em hằng ước mơ
Còn anh mãi lặng thầm vun đắp cho em