Đừng Bắt Anh Nói Xa Em

Đừng Bắt Anh Nói Xa Em

Lời bài hát Đừng Bắt Anh Nói Xa Em

Đóng góp bởi

Ta quen nhau đã bao nhiêu lâu
Anh vẫn nghĩ em quên đi người ấy
Nhưng hôm nay anh xót xa men cay
Bởi vì em không đổi thay
Lắm lúc anh muốn
Nắm lấy đôi tay em không buông ra
Để cho em
Chẳng thể nghĩ về người ta
Nhưng có lẽ tất cả
Anh đã sai
Vì trong em
Hình bóng ai vẫn tồn tại
Đừng bắt anh nói xa em
Anh chẳng thể như thế đâu người
Đừng bắt anh nuôi hi vọng
Yêu một người chẳng nghĩ đến anh
Người ta đã đi thật xa
Mà em còn yêu người ta
Chắc có lẽ đôi mình phải cách xa
Nhiều lúc muốn nói chia tay
Nhưng vẫn sợ em sẽ đau lòng
Đành thế anh nuôi hy vọng
Mong một ngày em sẽ hiểu ra
Càng ngày tình ta càng xa
Mà em còn yêu người ta
Chắc có lẽ đôi mình phải cách xa
Lắm lúc anh muốn
Nắm lấy đôi tay em không buông ra
Để cho em
Chẳng thể nghĩ về người ta
Nhưng có lẽ tất cả
Anh đã sai
Vì trong em
Hình bóng ai vẫn tồn tại
Đừng bắt anh nói xa em
Anh chẳng thể như thế đâu người
Đừng bắt anh nuôi hi vọng
Yêu một người chẳng nghĩ đến anh
Người ta đã đi thật xa
Mà em còn yêu người ta
Chắc có lẽ đôi mình phải cách xa
Nhiều lúc muốn nói chia tay
Nhưng vẫn sợ em sẽ đau lòng
Đành thế anh nuôi hy vọng
Mong một ngày em sẽ hiểu ra
Càng ngày tình ta càng xa
Mà em còn yêu người ta
Chắc có lẽ đôi mình phải cách xa
Đừng bắt anh nói xa em
Anh chẳng thể như thế đâu người
Đừng bắt anh nuôi hi vọng
Yêu một người chẳng nghĩ đến anh
Người ta đã đi thật xa
Mà em còn yêu người ta
Chắc có lẽ đôi mình phải cách xa
Nhiều lúc muốn nói chia tay
Nhưng vẫn sợ em sẽ đau lòng
Đành thế anh nuôi hy vọng
Mong một ngày em sẽ hiểu ra
Càng ngày tình ta càng xa
Mà em còn yêu người ta
Chắc có lẽ đôi mình phải cách xa
Chắc có lẽ
Đôi mình phải cách xa