Dù Thế Nào Đi Nữa

Dù Thế Nào Đi Nữa

Lời bài hát Dù Thế Nào Đi Nữa

Đóng góp bởi

Dù một mai
Khi mùa đông
Không về trên lối cũ
Mãi tin rằng mình luôn
Kề bên nhau nhé em
Thì hờn ghen không làm
Anh với em chia đôi
Tình chúng ta
Đâu như trò vui
Mãi bên nhau
Khi buồn vui
Em yêu nhé
Dù có
Biết đâu ngày sau
Dù chẳng mấy ai
Ngờ mai thế nào
Anh với em
Chung lối đi về
Buồn đau
Hóa những cánh bướm trắng
Bay bến nơi chân trời
Từng ngày qua
Sẽ mãi trong lòng ta
Dù cho sông trôi xa
Dù cho cây héo gầy
Thì tình anh
Luôn trao về riêng em
Sống có lúc đến
Nhưng rồi cũng sẽ tàn
Chẳng bao giờ
Mình lại cách xa
Thêm một lần
Từng đêm thâu anh mơ
Về tình yêu chúng mình
Nguyện mãi luôn luôn
Chỉ có mình em
Dù một mai
Khi mùa đông
Không về trên lối cũ
Mãi tin rằng mình luôn
Kề bên nhau nhé em
Thì hờn ghen không làm
Anh với em chia đôi
Tình chúng ta
Đâu như trò vui
Mãi bên nhau
Khi buồn vui
Em yêu nhé
Dù có
Biết đâu ngày sau
Dù chẳng mấy ai
Ngờ mai thế nào
Anh với em
Chung lối đi về
Buồn đau
Hóa những cánh bướm trắng
Bay bến nơi chân trời
Từng ngày qua
Sẽ mãi trong lòng ta
Dù cho sông trôi xa
Dù cho cây héo gầy
Thì tình anh
Luôn trao về riêng em
Sống có lúc đến
Nhưng rồi cũng sẽ tàn
Chẳng bao giờ
Mình lại cách xa
Thêm một lần
Từng đêm thâu anh mơ
Về tình yêu chúng mình
Nguyện mãi luôn luôn
Chỉ có mình em
Buồn đau
Hóa những cánh bướm trắng
Bay bến nơi chân trời
Từng ngày qua
Sẽ mãi trong lòng ta
Dù cho sông trôi xa
Dù cho cây héo gầy
Thì tình anh
Luôn trao về riêng em
Sống có lúc đến
Nhưng rồi cũng sẽ tàn
Chẳng bao giờ
Mình lại cách xa
Thêm một lần
Từng đêm thâu anh mơ
Về tình yêu chúng mình
Nguyện mãi luôn luôn
Chỉ có mình em
Từng đêm thâu anh mơ
Về tình yêu chúng mình
Nguyện mãi luôn luôn
Chỉ có mình em