Dù Ta Không Còn Nhau

Dù Ta Không Còn Nhau

Lời bài hát Dù Ta Không Còn Nhau

Đóng góp bởi

Ngồi một mình nhìn ánh trăng phai tàn
Ngồi lặng thầm nhìn màn đêm dần xa
Nửa vầng trăng ấy
Em mang bên kia trời
Nửa này sáng soi
Nhưng không có niềm vui.
Lòng hỏi lòng vì cớ sao yêu người
Rồi tự cười vì mình không thể biết
Chỉ là anh nhớ
Mới thấy đã yêu người
Lần đầu gặp gỡ
Anh biết anh yêu người.
Ngày tháng ở bên em
Anh đã vui vui thật nhiều
Ngày tháng anh được
Sống trong tình yêu
Niềm vui không được lâu
Thì hai ta xa rời nhau
Trong tim mỗi đứa
Mang một nỗi sầu.
Ngày tháng sống không em
Anh nhớ em nhớ vô cùng
Thầm ước ta lại
Sống bên cạnh nhau
Dù em đang bình yên
Hay lòng em không cần anh
Dù mình không còn nhau
Anh vẫn yêu như ngày xưa.
Ngồi một mình nhìn ánh trăng phai tàn
Ngồi lặng thầm nhìn màn đêm dần xa
Nửa vầng trăng ấy
Em mang bên kia trời
Nửa này sáng soi
Nhưng không có niềm vui.
Lòng hỏi lòng vì cớ sao yêu người
Rồi tự cười vì mình không thể biết
Chỉ là anh nhớ
Mới thấy đã yêu người
Lần đầu gặp gỡ
Anh biết anh yêu người.
Ngày tháng ở bên em
Anh đã vui vui thật nhiều
Ngày tháng anh được
Sống trong tình yêu
Niềm vui không được lâu
Thì hai ta xa rời nhau
Trong tim mỗi đứa
Mang một nỗi sầu.
Ngày tháng sống không em
Anh nhớ em nhớ vô cùng
Thầm ước ta lại
Sống bên cạnh nhau
Dù em đang bình yên
Hay lòng em không cần anh
Dù mình không còn nhau
Anh vẫn yêu như ngày xưa.
Ngày tháng ở bên em
Anh đã vui vui thật nhiều
Ngày tháng anh được
Sống trong tình yêu
Niềm vui không được lâu
Thì hai ta xa rời nhau
Trong tim mỗi đứa
Mang một nỗi sầu.
Ngày tháng sống không em
Anh nhớ em nhớ vô cùng
Thầm ước ta lại
Sống bên cạnh nhau
Dù em đang bình yên
Hay lòng em không cần anh
Dù mình không còn nhau
Anh vẫn yêu như ngày xưa.
Dù mình không còn nhau
Anh vẫn yêu..
Như ngày xưa.