Dù Anh Nghèo

Dù Anh Nghèo

Lời bài hát Dù Anh Nghèo

Đóng góp bởi

Em đến thăm tôi
Dù... không đón.... mời...
Vì tôi quá nghèo
Đâu dám hở.... môi...
Căn gác không tên
Nằm trong phố nhỏ
Gập ghềnh
Qua lối quanh co
Vào đây
Kiếp sống đơn... sơ....
Khi đã yêu nhau
Nào mơ ước...nhiều....
Dù anh có nghèo
Yêu vẫn còn... yêu....
Lưu luyến bên nhau
Đẹp thay buổi đầu
Dù ngày mai có ra sao
Miễn mình
Mãi được gần.... nhau....
Em hỡi ....
Em ơi....
Tiền đâu đám cưới bây giờ
Mà em nhắc đến thêm.. buồn...
Thôi nhé ...
Đi anh ....
Cha Mẹ em nào khó
Chỉ cần anh đến mà....
Thưa...
Hai đứa yêu nhau
Chụm hai mái... đầu
Lòng như bảo lòng
Không muốn rời nhau
Câu ái ân xin
Ngợi ca suốt đời
Giàu nghèo
Ta vẫn chung đôi
Miễn đừng
Có phụ lòng nhau...
Em hỡi ....
Em ơi....
Tiền đâu đám cưới bây giờ
Mà em nhắc đến thêm.. buồn...
Thôi nhé ...
Đi anh ....
Cha Mẹ em nào khó
Chỉ cần... anh đến mà....
Thưa...
Hai đứa yêu nhau
Chụm hai mái... đầu
Lòng như bảo lòng
Không muốn rời nhau
Câu ái ân xin
Ngợi ca suốt đời
Giàu nghèo
Ta vẫn chung đôi
Miễn đừng
Có phụ lòng nhau...
Câu ái ân xin
Ngợi ca suốt đời
Giàu nghèo
Ta vẫn chung đôi
Miễn đừng
Có phụ....
Lòng.........nhau........