Doremon

Doremon

Lời bài hát Doremon

Đóng góp bởi

Bạn thân ơi! Vui sướng làm sao. Bao ước mơ đẹp nhất trong đời . Rồi một hôm như có phép tiên biến bao ước mơ không còn là mơ ước . Bạn thân ơi ! Hãy đến cùng tôi. Ta ước ao chiếc túi nhiệm mầu Để được phiêu du với gió mây Hát vang khúc ca với ngàn nắng mai . Lướt gió như ngàn cánh chim lòng vui sướng làm sao . (A…chong chóng tre nè Nobita) Á a a . Nhờ ĐôRêMon giúp cho ta bao phép tiên diệu kỳ. Á ơ ơ .Nào hát vang lên dưới khung trăng, Đô Rê Mon.